Corporate Commitment

Virksomhedens forpligtelse

Som global leder inden for design, fremstilling og distribution af innovative overfladeløsninger har vi forpligtet os til at beskytte miljøet. 

Som en ansvarsbevidst global borger har Formica Group etableret adskillige miljøstyringsprogrammer der afspejler vores overbevisning om, at betydningsfuld handling skal følge de bedste hensigter og ambitiøse målsætninger.

Vi fortsætter med at udvikle strategier der gør os i stand til, at bevæge os frem mod bæredygtighed, idet vi bestræber os på at:

  • Reducere forbrug af energi i løbet af vores produkters livstid;
  • Reducere CO2-emissioner ved at udvikle vedvarende energikilder, teknologier der omdanner affald til energi og brændstofeffektive fragtaktiviteter;
  • Samarbejde med leverandører for at øge indholdet af genanvendte og miljøvenlige produkter i vores råmaterialer, idet vi gør brugen af fibre fra bæredygtigt skovbrug obligatorisk.

Bæredygtigt Lederskab

Formica Group har forpligtet sig til at opretholde vores virksomheders langsigtede bæredygtighed ved, at minimere vores indvirkning på det naturlige miljø. Vi anvender en række strategier, der støtter vores bæredygtighedsmål, blandt andet anvendelsen af genbrugsmaterialer, som for eksempel råmaterialer og brændstof, brugen af vedvarende energi især biomasse, samt introduktionen af nye teknologier for at forbedre energieffektivitet.

Vi støtter bæredygtighed ved at:

  • Sikre at vores produkter og serviceydelser resulterer i større miljømæssig effektivitet i kundernes bygninger og infrastruktur;
  • Eliminere eller minimere spild fra produkter, serviceydelser og arbejdssteder; og
  • Finde og implementere økonomiske, energibesparende løsninger til vores virksomheder.

Nationale Miljømæssige Bestemmelser

Formica Group's samtlige globale anlæg opererer i overensstemmelse med alle relevante lokale og nationale bestemmelser, såvel som de forskellige landsregerne bestemmelser med hensyn til luft-emissioner, luftkvalitet, støjniveauer, vandudstrømning og bortskaffelse af flydende og tørstofaffald.

Grønne Principper i Praksis

Manitoba Maple

LCA

En metode til måling af miljøpåvirkningen.

Delano Oak

DRIFT

Forvaltning af råstoffer, affald og energi.

Blackened Legno

REDUKTION AF CO2

Vores mål for reduktion af emissioner.

Ressourcer Og Genbrug

Formica Group anerkender de miljømæssige og økonomiske fordele, der opnås gennem effektiv brug af ressourcer og genbrug. Adskillige Formica Group operationer omdanner affald til råmaterialer eller supplerende energikilder.

Resources and Recycling 920x600

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.