Carbon Reduction

Reduktion af CO2

Formica Group har sat deres egne mål med henblik på at reducere emissioner fra alle de operationer, køretøjer og faciliteter, der bidrager til dannelsen af drivhusgasser. 

Hvad er CO2-Emissioner?

Organisationer bruger fossile brændstoffer til at producere energi. CO2, der genereres som en del af denne proces, bliver sluppet ud i atmosfæren. Vi ved ganske vist, at carbondioxd absorberes af planter og træer i den naturlige CO2 cyklus, men industrien producerer generelt mere CO2 end planterne kan absorbere.

Resultatet af denne CO2 i atmosfæren er, at temperaturerne på vores planet stiger. Formica Group arbejder på, at reducere deres bidrag til CO2-emissioner og "global opvarmning", via forbedring af deres processer og energieffektivitet.

Formica Produkter, Emissioner og Energi

Formica Group anerkender, at det er en økonomisk og økologisk nødvendighed at reducere deres afhængighed af fossilt brændstof, og at virksomheden også har forpligtelse til at finde frem til vedarende energikilder, der har minimal CO2-indvirkning og som kan erstatte brugen af fossile brændstoffer.

Fuldførelsen af en omfattende og detaljeret livscyklusanalyse af deres produkter har givet Formica Group fuld forståelse af den indlejrede energi, der kræves til fremstillingen af alle komponenterne i vores produkter. Denne information gør det muligt for os, at reducere vores energiforbrug og dermed vores CO2-emissionsværdier. Vores partnere i forsyningskæden har også givet os deres data vedrørende energiforbrug.

Nuværende Status & Aktuelle Aktiviteter

Hos Formica Group har vi forpligtet os til, at reducere vores CO2-emissioner. Vi skaber hele tiden nye programmer for, at reducere CO2-fodaftrykket fra vores produkter og aktiviteter i alle Formica's faciliteter i Nordamerika, Europa og Asien. Disse strategier udgør et globalt program, der har til formål at reducere vores totale årlige CO2-fodaftryk.

Formica Group er også medlem af Carbon Disclosure projektet. Sammen med andre førende globale virksomheder der også er medlemmer, støtter vi globale initiativer der går ud på, at offentliggøre, forstå og reducere de potentielle indvirkninger af CO2-emissioner.

Eksempler på aktuelle strategier, som vi bruger:

  • Lukket-sløjfe højtryks-varmtvandssystemer bevarer varmt vand.
  • Biomasse bruges til at generere energi.
  • Avancerede kontrolsystemer til fyrkedlerne maksimerer energiforbrændingen og reducerer energiforbruget.
  • Højeffektive kompressorer.
  • Højeffektive motorer.
  • Energibesparende belysningssystemer.
  • Udvikling af effektive fragtruter for at maksimere brændstofbesparelsen.
  • Undersøgelser for at finde yderligere vedvarende kilder.

Formica Group har udviklet affaldsmål for at reducere mængden af papir og andet affald, der sendes til deponeringsanlæg ( deponeringsanlæg genererer drivhusgasser). Få mere at vide om vores produktionsbestræbelser her.

 

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.