BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Om BREEAM

BREEAM er en førende bæredygtigheds- og vurderingsordning for bygninger, med 200.000 bygninger i besiddelse af BREEAM certificering, og over en million bygninger registreret til vurdering siden ordningen blev lanceret i 1990.

BREEAM sætter standarden for bedste praksis med hensyn til bæredygtigt bygningsdesign, konstruktion og drift og er blevet en af de mest vidtspændende og anerkendte metoder til, at vurdere en bygnings miljømæssige præstation.

 En BREEAM vurdering bruger anerkendte vurderingsmetoder, som sammenlignes med etablerede standarder, til at evaluere en bygnings specifikation, design, konstruktion og brug. De anvendte målingsmetoder repræsenterer en bred vifte af kategorier og kriterier fra energi til økologi. De omfatter aspekter relateret til energi- og vandforbrug, indeklima (sundhed og velvære), forurening, transport, materialer, affald, økologi og styringsprocesser.

 En certificeret BREEAM vurdering udføres af en autoriseret organisation på forskellige stadier i en bygnings livscyklus. Denne organisation bruger vurderingsfolk trænet under en UKAS akkrediteret 'kompetent person' plan. Dette giver kunder, entreprenører, designere og andre:
  • Anerkendelse på markedet for bygninger med lav indvirkning på miljøet, 
  • Forsikring om, at afprøvet bæredygtighedspraksis er inkorporeret i bygningen, 
  • Inspiration til at finde innovative løsninger, der minimerer indvirkningen på miljøet, 
  • En standard, der er højere end forordningerne, 
  • Et system, der hjælper med at reducere driftsomkostninger, forbedre arbejds- og private miljøer, 
  • En standard, der demonstrerer fremskridt på vejen imod virksomhedernes og organisationernes miljømæssige mål.

Bidrag Til BREEAM Akkrediteringer

Formica® Laminater anvendes som dekorative overflader til bl.a. beklædning af overflader, skabe, møbler, fast inventar, skillevægge og bordplader.
Som et komponentmateriale kan Formica Laminater give point mod en BREEAM byggecertificering i:

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.