Formica Formation Designkonkurrence ("konkurrencen")

Vilkår og betingelser

Arrangør: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, United Kingdom

Berettigelse

 1. Konkurrencen er åben for studerende, der er over 18 år, og som i øjeblikket er tilmeldt eller som var tilmeldt et designkursus ved konkurrencens åbningsdato (1. februar 2022) ved ethvert universitet i Irland, Frankrig, Spanien, Rusland, Finland, Polen, Sverige, Storbritannien, Belgien, Holland, Italien, Portugal eller Danmark. Dit universitet skal tilmelde sig hos Formica for at give dig mulighed for at deltage. Medarbejdere i (i) enhver Formica Group-enhed, (ii) ethvert Formica-tilknyttet selskab eller (iii) enhver anden, der er forbundet med administrationen af Konkurrencen, såvel som deres nærmeste familie og husstandsmedlemmer, er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. 'Umiddelbar familie' betyder ægtefælle / partner, forældre, søskende, børn og hver af deres respektive ægtefæller / partnere.
 2. Udtryk for accept af disse vilkår og betingelser er nødvendig for at deltage i konkurrencen. Ikke desto mindre betragtes deltagelse i konkurrencen som accept af disse vilkår og betingelser, og vilkårene og betingelserne er bindende for deltageren.
 3. Arrangøren har ret til at anmode om bevis, for om man er berettiget til at deltage, og forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager, der ikke opfylder ovenstående kriterier for berettigelse.
 4. Deltagelse i konkurrencen er gratis og uden forpligtelse til at købe. 

 

Deltagelse

 1. For at kunne deltage i konkurrencen, skal deltager indsende et designforslag (“Design”) til [email protected] og anvende en fil-overførselsservice som f.eks. wetransfer.com mellem 1. februar og 31. juli 2022 (“Deltagerperioden”). Sammen med Designet, bør deltageren også indsende hans eller hendes (i) fulde navn og efternavn, (ii) nationalitet, (iii) adresse, (iv) e-mailadresse og (v) navnet på det universitet, som de på nuværende tidspunkt er indmeldt på, navnet på deres kursus og kontaktoplysninger på deres lektor. Arrangøren vil anvende denne information til at kontakte dig per e-mail eller per post.  
 2. Designet skal være indsendt på engelsk, sammen med højopløselige billeder (min. 300 dpi).
 3. Hvert Design skal være:
  1. Omfatte et design som inkorporerer Formica® laminat.

   .

  Se https://www.formica.com/da-dk/campaigns/formica-formations for den fulde liste over Formica® laminater tilgængelig til Designet. Tekniske specifikationer vedrørende materialer kan findes her på https://www.formica.com/da-dk/campaigns/formica-formations eller for yderligere information e-mail til [email protected].

  1. Fokus på følgende kategori:

  o      Kommercielt eller offentligt område (f.eks. hotel, butik, skole, hospital, bar restaurant, kontor).

  1. Inkluder designtegninger, designnavn og tilhørende forklarende tekst (maksimalt 1.000 ord). Bemærk:
  1. Designtegninger skal være tilstrækkelig nok detaljerede til at beskrive alle aspekter af designet fuldstændigt og nøjagtigt. Mål skal medtages.
  2. Du skal forklare, hvordan dit Design er tilpasningsvenligt, og hvilke økonomiske eller miljømæssige problemer det behandler.  

    

 4. Du kan inkluderer ikke-Formica® materialer som designelementer i et Design, så længe ikke-Formica materialer ikke overstiger 30% af Designets proportioner i forhold til det anvendte Formica® laminat (inkluderer ikke nødvendige substrater, hardware eller ledninger).
 5. Enhver modtagelse af indsendt Design, som ikke lever op til ovennævnte kriterier, vil blive diskvalificeret. Designet skal være en tegning, ikke en model, en prototype er ikke et krav.
 6. Deltagere kan deltage lige så mange gange, de ønsker, så længe et andet designforslag er indsendt ved hver deltagelse indenfor deltagelsesperioden.
 7. I det maksimale omfang loven tillader, påtager arrangøren sig ikke ansvar for indsendelser, der er forsinket, mistet, ufuldstændige, gengivet ulæselige eller for nogen netværk, computer, hardware eller softwarefejl af nogen art, som kan begrænse eller forsinke afsendelsen eller modtagelsen af din post.
 8. Arrangøren kan efter eget skøn nægte at acceptere enhver indsendelse, der anses for at være ufuldstændig, gjort ulæselig, automatiseret, plagieret eller potentielt krænkende eller ærekrænkende, og bidrag indsendt på vegne af tredjeparter diskvalificeres.

   

  Vindere/Priser

 9. Der er i alt tre tilgængelige priser, som vil blive tildelt, og det er følgende:
  • 1. pladsen – iPad Pro; og enten £1000 eller €1150 multi-gavekort til flere butikker,
  • 2. pladsen - £800 eller €900 multi-gavekort til flere butikker,
  • 3. pladsen - £500 eller €550 multi-gavekort til flere butikker.

   

 10. 10. Kvalificerede designindsendelser vil blive bedømt ud fra deres designfunktionalitet, præsentation, kreativitet og innovation i W / C 12. august 2022 (“Tegne Dato”).
 11. Der tildeles maksimalt en pris per designindsendelse.
 12. Et dommerpanel vælger, baseret på førnævnte kriterier, en 1., 2. og 3. plads, tre priser i alt. Dommernes bedømmelse er afgørende.
 13. Dommerpanelet består af 3 personer, som er specialiseret indenfor kunst og design.
 14. Vinderne vil blive underrettet via e-mail eller post, om at de har vundet, inden for 7 dage efter konkurrencens lodtrækningsdato. Fra datoen for meddelelsen har vinderne 8 uger til at gøre krav på deres præmie via e-mail. Hvis en vinder ikke gør krav på sin præmie inden for 8 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet, anses de for at have mistet præmien, og arrangøren forbeholder sig ret til at tildele sin præmie til en alternativ deltager.

  Generelt

 15. Hver af vinderne anerkender hermed, at arrangøren kan bruge de personlige oplysninger og materiale, du indsender, inklusive dit navn, tegninger, design / s, fotografier, billeder, lighed og stemme til reklame-, salgs- og reklameformål og i alle relaterede salgsfremmende aktivitet uden nogen rettigheder til forudgående godkendelse eller inspektion, hvor du har givet arrangøren dit samtykke til det i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Når det er givet, vil samtykke være verdensomspændende og gældende fra den dato, hvor de tre vindende design vælges i overensstemmelse med afsnit 16 ovenfor, i hele de pågældende rettigheder. Når de giver deres samtykke, accepterer vinderne at deltage i enhver reklame, promovering eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med konkurrencen (inklusiv via sociale medier, e-mail-kampagner og andre PR-kampagner).

   

 16. Ved at deltage med dit design i konkurrencen garanterer du (i), at du er den eneste juridiske og reelle ejer og ejer alle rettigheder og interesser i dit design, (ii), som du ikke har licens eller tildelt eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med designet til tredjeparter, (iii) at promotorens udnyttelse af disse rettigheder ikke krænker tredjeparts rettigheder eller nogen gældende lov; og (iv) at dit design er dit originale værk og ikke er blevet kopieret helt eller delvist fra nogen tredjepart.

  I tilfælde af at dit design er et af de vindende design, accepterer du hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt, at alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om de er registreret eller uregistreret, herunder, uden begrænsning, designrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, relateret til eller optjent i dit design vil blive overført til arrangøren i videst muligt omfang i henhold til gældende lov. Overførslen vil være verdensomspændende og gælder for alle de berørte rettigheder, især for alle økonomiske rettigheder (retten til reproduktion, retten til distribution, retten til kommunikation til offentligheden og retten til transformation samt enhver teknik, enhver applikation og enhver (digital eller analog) kendt form, metode og understøttelse af udnyttelse). Den skal være eksklusiv, ubetinget og uigenkaldelig og gældende fra den dato, hvor vinderen modtager deres pris, i hele den pågældende intellektuelle ejendomsret. Arrangøren har tilladelse til at overdrage, overføre eller underlicensere disse rettigheder til tredjeparter, herunder dets koncernenheder, på en eksklusiv eller ikke-eksklusiv basis med eller uden vederlag. Du anerkender og accepterer hermed, at de ovennævnte præmier giver fuld og tilstrækkelig kompensation for denne overførsel af rettigheder, og at der ikke skal betales eller vil blive betalt nogen yderligere kompensation i fremtiden i denne henseende.

  Arrangøren har ret til at opfylde alle nødvendige formaliteter med henblik på at beskytte og forsvare de overførte intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at indgå en gentagen skriftlig aftale med arrangøren, hvor alle betingelser vil blive genoprettet, og du giver arrangøren en uigenkaldelig fuldmagt til at foretage eller udføre alle dokumenter, handlinger, sager og / eller skrifter, som Arrangøren finder det nødvendigt eller ønskeligt at give fuld effekt til overførslen af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis dit design er et af de vindende design.

 17. Arrangøren bruger de personoplysninger, du giver i forbindelse med denne konkurrence, såsom dit navn, kontaktoplysninger og lignende, med det formål at lette gennemførelsen af konkurrencen og arrangere tildelingen af prisen. Arrangøren skal have tilgængelige oplysninger, der indikerer, at en gyldig tildeling fandt sted. For at overholde denne forpligtelse sender arrangøren efternavnet og landet på de største prisvindere, og hvis det er relevant, kopier af deres vindende bidrag, til enhver, der sender e-mail til [email protected] og beder om, at prisen bliver valideret. Hvis du gør indsigelse mod, at et eller hele dit efternavn, land og vindende bidrag gøres tilgængeligt, bedes du kontakte arrangøren [email protected]. Arrangøren skal stadig give oplysningerne og vinde adgang til det relevante regulerende reklamebureau efter anmodning. Yderligere oplysninger om, hvordan arrangøren behandler dine personlige data, kan findes i arrangørens privatlivspolitik https://www.formica.com/da-dk/privacy-policy.

   

 18. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven, påtager arrangøren sig intet ansvar for ethvert tab, skade, skade eller skuffelse, som nogen deltager måtte lide som følge af deltagelse i konkurrencen eller ved accept af en præmie eller skader på din eller en anden persons computer, mobiltelefonudstyr som en konsekvens af download af materiale, der vedrører denne konkurrence. Intet udelukker arrangørens ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed.
 19. Enhver personlig skattepligt, der skyldes modtagelse af præmier i konkurrencen, er den enkelte vinders ansvar. Præmien er underlagt indkomstskat i overensstemmelse med lokal lovgivning.
 20. Arrangøren forbeholder sig ret til at suspendere, annullere eller ændre konkurrencen, præmierne og / eller nogen af disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel, hvis den ikke kan drives, gennemføres eller fuldføres som planlagt eller på grund af begivenheder eller omstændigheder, der opstår ud over Arrangørens kontrol, eller på anden måde, hvor bedrageri, misbrug og / eller en fejl (menneske eller computer) påvirker eller kan påvirke konkurrencens korrekte drift. Arrangøren vil altid bestræbe sig på at minimere virkningen for deltagerne for at undgå skuffelse.
 21. Eventuelle præmieoplysninger, der ikke er specificeret, bestemmes af arrangøren efter eget skøn. Prisen kan ikke overdrages og skal accepteres som tildelt.
 22. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter og eliminerer alle tidligere udkast, aftaler, arrangementer og forståelser mellem dem, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, og som vedrører dets emne. Disse vilkår og betingelser kan ikke forandres eller ændres, undtagen af arrangøren i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne. Hver af parterne er enige om, at de ikke har nogen retsmidler i forbindelse med nogen repræsentation eller garanti (uanset om den er gjort uskyldigt eller uagtsomt), der ikke er beskrevet i vilkårene og betingelserne.
 23. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser af en eller anden grund anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser ikke, og de vil fortsat være gyldige og kan håndhæves. Den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse skal erstattes med en gyldig bestemmelse, der i alt væsentligt svarer til den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse som muligt.
 24. Disse vilkår og betingelser og eventuelle tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med dem, styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i jurisdiktionen for deltagerens bopæl.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.