Miljö

Miljö

Formica Group strävar efter att hållbara principer och metoder ska genomsyra hela verksamheten. Vi strävar efter att följa de strängaste etiska normer i arbetet med att skydda viktiga resurser för framtiden.

Följ vår miljöresa

Ladda ner broschyren Formica och miljön

Svenska miljöbedömningar

FSC® certifiering

Formica Group har uppnått ytterligare ett viktigt delmål i sitt hållbarhetsarbete genom att FSC®-certifierat (Forest Stewardship Council®) laminat nu tillverkas vid de europeiska tillverkningsanläggningarna.

I och med detta viktiga steg finns FSC®-certifierat laminat nu som standard i en stor del av Formica Groups europeiska produktsortiment. Detta omfattar hela det enfärgade sortimentet och över 70% av våra mönster, inklusive trämönster, i högtryckslaminat och kompaktlaminat samt Formicas specialproduktsortiment såsom DecoMetal® metalliclaminat, ColorCore® laminat med genomfärgad kärna samt VIVIX® fasadskivor för exteriört bruk.


Mer information