INTEGRITETSPOLICY
Hero image

FORMICA GROUPS INTEGRITETSPOLICY

Gäller från 2014.

Formica Group (”Formica”) respekterar den personliga integriteten för sina webbplatsbesökare samt andra personer om vilka vi samlar in personuppgifter. I denna policy betyder "vi" Formica Limited, som hanterar de personuppgifter som vi eller något av de företag som anges i avsnittet "Om oss" på Formicas webbplats samlar in. Formica Group är ett sammanfattande namn för de enheter som visas i webbplatsens avsnitt "Om oss" via ovan länk, vid sidan av alla dotterbolag, filialer och företag som ägs av Fletcher Building Limited.

Vi administrerar de personuppgifter som vi samlar in och behandlar enligt beskrivning nedan i denna integritetspolicy. Enligt nedan beskrivning kan vi dela med oss av dina personuppgifter till andra företag som äger rätt att administrera de uppgifter de kan komma att ta emot och behandla.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi hanterar information som vi får via Internet för att visa vårt starka engagemang för att skydda användarnas personliga integritet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning uppdatera vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum besöker denna sida för att kontrollera de aktuella villkoren.

I denna integritetspolicy meddelas Formicas aktuella praxis för uppgiftsskydd och personlig integritet. Genom att använda vår webbplats godkänner du integritetspolicyn och samtycker till att uppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs. När vi samlar in personuppgifter på annat sätt än genom webbplatsen kommer du att informeras om hur denna information ska användas, men uppgifterna kommer alltid att vara skyddade i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har några frågor eller betänkligheter angående integritetspolicyn, eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter ur våra register, är du välkommen att kontakta oss, Formica Limited, på website.eu@formica.com.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kan samla in och lagra identifierbara personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer, för att kunna besvara frågor och behandla eller expediera beställningar eller önskemål. Vi kan använda dessa uppgifter för att tillhandahålla varor och tjänster på begäran och för att informera om andra varor och tjänster som kan intressera dig. Vi använder också dessa uppgifter för att ge dig en personligt anpassad användarupplevelse av vår webbplats.

Vi kan även behålla transaktions- och användningsuppgifter, exempelvis uppgifter om dina affärer med oss, samt uppgifter om vår kommunikation med dig. Som exempel kan nämnas kontohistorik, förfrågningar om information och våra svar. Vi kan sammanställa användarinformation som vi samlat in med offline-uppgifter från andra källor för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra varor och tjänster samt för att bedriva reklam och marknadsföring mer effektivt.

Om du beställer varor eller tjänster kan Formica behöva ytterligare information för att kunna behandla eller fullgöra din beställning eller förfrågan. Formica lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man utan ditt tillstånd, med undantag för om något annat fastställs i denna integritetspolicy eller när det annars är nödvändigt för att i) behandla eller fullgöra din beställning, ii) besvara en begäran eller fråga från dig eller iii) följa gällande lagstiftning, domstolsbeslut eller annan rättslig åtgärd.

Formica äger rätt att använda en eller flera utomstående betalningsförmedlare för att underlätta produktbeställning och betalning. Formica äger inte rätt att samla in några personuppgifter när du betalar genom en av dessa betalningsförmedlare. Det är i stället den utomstående betalningsförmedlaren som samlar in, lagrar och behandlar dessa uppgifter. Du bör läsa igenom betalningsförmedlarens integritetspolicy för att ta reda på hur betalningsförmedlaren kan samla in, använda och lämna ut dina uppgifter. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att alla utomstående betalningsförmedlare skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi informerar på webbplatsen om när tjänster från en utomstående betalningsförmedlare används.

Vi kan be dig om identifierbara personuppgifter vid andra tillfällen, till exempel om du kontaktar oss eller begär att vi ska kontakta dig.

Dessutom kan vi automatiskt samla in allmänna statistiska uppgifter om webbplatsen och dess besökare, såsom IP‑adresser, webbläsare, visade sidor, antal besökare, köpta varor och tjänster och liknande. När vi gör detta använder vi emellertid inte personers namn, e-postadress, hemadress eller telefonnummer. Vi använder dessa uppgifter i sammanställd form för att avgöra hur mycket våra kunder använder webbplatsen (eller delar av den), så att vi kan förbättra webbplatsen. Vi kan lämna ut dessa statistiska uppgifter till tredje man, men i dessa fall lämnar vi inte ut några identifierbara personuppgifter utan ditt tillstånd.

Som en del av vår service kan vi använda "kakor” (cookies) för att lagra och vid vissa tillfällen spåra information om dig. En kaka är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din dators hårddisk. I allmänhet använder vi kakor för att komma ihåg vem du är och göra det möjligt för oss att komma åt dina kontouppgifter, så att du inte behöver ange dem gång på gång. Kakor används också för att samla in statistiska uppgifter om hur registrerade eller oregistrerade användare använder webbplatsen, undersöka besöksmönster och bidra till att kunna anpassa annonser efter användarnas intressen, hjälpa våra återförsäljare att spåra besök och behandla beställningar samt följa utvecklingen av och deltagandet i kampanjer. I vissa fall kan de återförsäljare och annonsörer som emellanåt kan medverka på vår webbplats använda egna kakor. Det är de valda inställningarna och alternativen i din webbläsare som avgör om och hur en kaka godtas. Du kan ändra dessa inställningar på din dator om du vill. Se anvisningarna för din webbläsare om du vill veta mer om inställningarna för kakor/cookies. Genom att ändra inställningarna kan du godta alla kakor, bli meddelad när en kaka används eller blockera alla kakor. Om du ändrar inställningarna så att kakor avaktiveras kan du behöva ange dina uppgifter oftare och det går kanske inte att använda vissa funktioner på vår webbplats.

Hur vi använder och lämnar ut uppgifter

Vi säljer inte och hyr inte ut identifierbara personuppgifter som samlats in när du använt vår webbplats utan ditt tillstånd. Vi kan emellertid komma att överföra dina uppgifter om vi skulle överlåta ägarskapet av Formicas aktiebestånd, tillgångar eller affärsverksamhet, helt eller till betydande del, till tredje man.

Om du beställer produkter eller tjänster använder vi dina uppgifter för att kunna leverera din beställning. Om produkterna eller tjänsterna kommer från en återförsäljare kan vi ge relevanta uppgifter om dig till återförsäljaren för att transaktionen ska kunna genomföras.

Viktiga delar av vår verksamhet sköts av utomstående företag. Därför lämnar vi ut dina icke‑offentliga personuppgifter, såsom namn, adress och kontouppgifter, till dessa företag så att de kan utföra sina uppgifter. Detta gäller till exempel serviceföretag, tillhandahållare av finansiella tjänster och marknadsföringsföretag som hjälper oss att marknadsföra våra produkter. Under sådana omständigheter vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Dessa utomstående företag kan också ha egna integritetspolicyer. De har emellertid inte tillåtelse att använda dina uppgifter i eget syfte.

Vi kan också lämna de uppgifter vi samlar in om dig till utomstående parter såsom återförsäljare, utfärdare och förmedlare av kreditkort, banker och andra finansinstitut och statliga organ.

Inom ramen för den normala affärsverksamheten kan Formica dela med sig av din information till andra enheter inom Formica Group i den mån så krävs för att hantera ditt konto eller dina beställningar samt för andra syften enligt ovan.

Vi kan använda identifierbara personuppgifter för att förbättra vår marknadsföring och våra reklaminsatser, för att statistiskt analysera användningen av webbplatsen, för att förbättra vårt innehåll och produktutbud och för att anpassa vår webbplats innehåll, layout och tjänster.

Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka information till dig, i vissa fall information som anpassats efter dina intressen. Vi kan be dig att frivilligt förse oss med ytterligare information om dina personliga eller affärsmässiga intressen, erfarenheter eller önskemål. Dessa uppgifter kan användas för att ge dig personligt anpassad service.

Vi använder din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer för att kontakta dig i administrativa ärenden, om nya produkter och med meddelanden som rör våra produkter och tjänster. Om du inte vill ha sådana meddelanden ber vi dig kontakta oss såsom anges ovan i integritetspolicyn. Vi kan också använda eller lämna ut uppgifter för att lösa tvister, utreda problem eller upprätthålla våra användarvillkor eller köpeavtal. Emellanåt kan vi behöva granska flera användares status eller aktivitet för att kunna göra detta. Vi kan lämna ut eller läsa uppgifter när vi i god tro bedömer att detta krävs enligt lag eller om vi på annat sätt anser att detta är nödvändigt för att upprätthålla vår service och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan använda din IP‑adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server, för att administrera vår webbplats och för att förbättra webbplatsen grundat på den information om användningsmönster vi får.

Säkerhet

Vi använder oss av rimliga och aktuella säkerhetsmetoder för att förhindra obehörig åtkomst, bevara uppgifternas riktighet och se till att information används korrekt.

Om du har skapat ett konto hos oss genom webbplatsen skyddas dina kontouppgifter och din profil med lösenord. Vi rekommenderar att du inte avslöjar ditt lösenord för någon. Vår personal ber dig aldrig om ditt lösenord genom att ringa dig eller skicka e‑post till dig utan att du har begärt det. Kom ihåg att logga ut från ditt konto och stänga ditt webbläsarfönster när du är klar. Detta bidrar till att förhindra att andra får åtkomst till dina personuppgifter och din korrespondens om du delar dator med någon annan eller använder en dator på offentlig plats där andra kan ha tillgång till den.

När du uppger personuppgifter frivilligt på Internet – till exempel på diskussionsforum, via e-post eller i chattrum – kan dessa uppgifter samlas in och användas av andra. Fullständig säkerhet kan inte garanteras för någon dataöverföring via Internet eller för något trådlöst nätverk. På grund av detta kan vi inte säkerställa eller garantera säkerhet för några uppgifter som du skickar till oss, trots att vi försöker att skydda dina personuppgifter. Alla uppgifter uppges på egen risk.

Hur man uppdaterar, rättar eller raderar sina uppgifter

Du kan komma åt de uppgifter som vi samlar in på nätet och hantera dem genom normala uppdateringsmetoder. Om du vill uppdatera, rätta eller radera dessa uppgifter kan du kontakta website.eu@formica.com.

Ditt konto kan raderas eller avaktiveras. Att göra detta kan emellertid leda till att du inte kan komma åt eller ta emot vissa tjänster.

Barn

Vår webbplats är inte avsedd för barn. Vi har ingen möjlighet att avgöra åldern på de personer som besöker webbplatsen, så vi tillämpar samma integritetspolicy för personer i alla åldrar. Om ett barn har lämnat identifierbara personuppgifter till oss utan tillåtelse från förälder eller vårdnadshavare bör föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss för att ta bort dessa uppgifter.

Tredje mans praxis

Eventuella annonsörer, betalningsförmedlare eller kampanjtjänster som du kan kontakta genom vår webbplats kan ha integritetspolicyer som skiljer sig från vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser det aktuella företagets policy innan du svarar på erbjudanden eller kontaktar dem.

Överföra identifierbara personuppgifter till länder utanför EES-området

Då Formica är en multinationell koncern finns det tillfällen då dina personuppgifter kan komma att överföras eller delas till länder utanför EES-området. Dina personuppgifter kan överföras eller delas till länder utanför EES-området för en rad olika syften, inklusive men inte begränsat till ovan angivna syften.

I de fall Formica skickar personuppgifter till länder utanför EES-området kommer Formica att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringen av sådana personuppgifter sker säkert, samt att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att tillse att uppgifterna behandlas säkert när de befinner sig i länder utanför EES-området.