Formica Group | Hållbarhetspolitik

Hållbarhet

Vi på Formica Group strävar ständigt efter att skapa innovativa produkter som gynnar en hälsosammare miljö och stödjer hållbar design.

Ta reda på mer

Produkt-certifikat

Föregående Nästa

Företagets ansvar

I egenskap av global ledare inom design och tillverkning och distribution av innovativa ytmaterial har vi åtagit oss att ta hand om miljön.

Gröna principer i praktiken

Föregående Nästa
Formica Sustainability

REACH-anpassat


Reglerna för REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) har nu trätt i kraft. Vi har REACHready-godkännande och våra produkter uppfylller kraven från REACH.

Ta reda på mer

Svenska miljöbedömningar


Som ett ansvarsfullt globalt verksamt företag har Formica Group tagit fram en rad åtgärdsprogram på miljöområdet, som återspeglar vår övertygelse om att goda föresatser och högt satta mål måste åtföljas av konkreta åtgärder.

Ta Reda På Mer