Formica Group | Polityka zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska naturalnego

W Formice dokładamy starań, by wytwarzać innowacyjne produkty przyjazne środowisku i sprzyjające zachowaniu równowagi środowiskowej

Dowiedz się więcej

Certyfikaty produktów

Poprzedni Kolejny

Zaangażowanie firmy

Jako światowy lider w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji innowacyjnych produktów powierzchniowych, jesteśmy zobowiązani do kierowania się dobrem środowiska.

Zasady pro-ekologiczne w praktyce

Poprzedni Kolejny
Formica Sustainability

Zgodny z REACH


Ze względu na rozporządzenie REACH dot. rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), nasze produkty wykazują się z zgodnością z REACH.

Dowiedz się więcej