GREENGUARD en Indoor air quality

Welkom bij Formica Group

Je kunt deze instellingen bevestigen of bewerken

Hero image

GREENGUARD en Indoor air quality

Formica®-laminaat ontving het Indoor Air Quality-certificaat van GREENGUARD® voor bouwmaterialen voor gebruik binnenshuis die een lage uitstoot hebben.

Productuitstoot

Formica Group nam belangrijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn producten een gezonde luchtkwaliteit bevorderen in huizen, kantoren, scholen en andere gebouwen. Volgens het US Environmental Protection Agency (USEPA) vormt schadelijke chemische uitstoot verminderen of elimineren de meest doeltreffende manier om de luchtvervuiling binnenshuis te verminderen.

Wat is productuitsoot?

Vluchtige organische stoffen zijn vervuilende deeltjes die samen met andere gassen vrijkomen uit bepaalde vaste stoffen of vloeistoffen. Vaak komen die vluchtige organische stoffen binnen in een grotere hoeveelheid voor dan buiten.

Het GREENGUARD Environmental Institute (GEI) legde normen vast voor producten en processen die binnen kunnen worden gebruikt en weinig chemische stoffen of deeltjes uitstoten. Die normen bepalen dan weer certificeringsprocedures met testmethoden, toegelaten uitstootwaarden, productmonsters en tests, maar ook  applicatieprocessen voor programma’s en toxiciteitswaarden.

Formica® producten en GREENGUARD

Formica Group streeft ernaar producten te maken die bijdragen aan een gezondere binnenomgeving, wat ook een van onze kernstrategieën rond duurzaamheid is. Formica®-laminaat kan ook helpen te voldoen aan evaluatiecriteria rond groen bouwen.

De producten van tien internationale productievestigingen van Formica Group kregen al het GREENGUARD™ Indoor Air Quality-certificaat, de belangrijkste erkenning voor producten met een lage uitstoot. Formica®-laminaat en DecoMetal®-producten van Formica Group beschikken nu over het GREENGUARD Indoor Air Quality-certificaat. Klik hier om de GREENGUARD-certificaten te bekijken.

Huidige status & activiteit

Formica Group zette zich in om de GREENGUARD-certificering voor luchtkwaliteit binnenshuis te behalen voor de producten die het maakt in Noord-Amerika, Europa en Azië. Harssystemen en grondstoffen zijn afgestemd op het gebruik van materialen met een lage uitstoot.  

De volgende producten voldoen aan alle GREENGUARD-normen voor Indoor Air Quality:

Formica®-laminaat

Compact

ColorCore®

DecoMetal®

De GREENGUARD-normen omvatten specificaties voor:

  • TVOC (Totale Vluchtige Organische Stoffen).
  • Formaldehyde.
  • Totaal aldehyden.

www.greenguard.org