Duurzaam bouwen

Welkom bij Formica Group

Je kunt deze instellingen bevestigen of bewerken

Hero image

Duurzaam bouwen

Met systemen om duurzaam bouwen te evalueren, kunnen ontwerpers onderzoeken of gebouwen en ontwikkelingsprojecten voldoen aan milieudoelstellingen. Formica Group voerde ontwerp- en productiestandaarden in die garanderen dat zijn producten goed scoren op een dergelijke evaluatie.

De producten van Formica® ondersteunen het milieubehoud en praktijken voor duurzaam bouwen. Bovendien kunnen ze helpen om voldoende credits te halen voor de evaluatie in de categorieën ‘New Construction & Major Renovations’ en ‘Schools and Commercial Interiors’.