FORMICA GROUP PRIVACYBELEID
Hero image

FORMICA GROUP PRIVACYBELEID

Van kracht vanaf 2014

De Formica Group (hierna: "Formica") respecteert de privacy van bezoekers van onze website, en van anderen van wie we persoonlijke informatie verzamelen. In dit beleid verwijst “we” naar Formica Limited, dat de persoonlijke gegevens beheert die verzameld zijn door ons of door de bedrijven uit de “Over Formica Group”-rubriek op de website van Formica. Formica Group is een verzamelnaam voor de entiteiten die in de “Over Formica Group”-rubriek op de website vermeld worden, bereikbaar via de bovenstaande link, met inbegrip van alle dochterondernemingen, filialen en bedrijven die mede-eigendom zijn van Fletcher Building Limited.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, die we verzamelen en verwerken zoals verder in dit Privacybeleid beschreven. Zoals hieronder beschreven, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie delen met andere organisaties die dan zelf verantwoordelijk zijn voor uw persoonlijke informatie die ze ontvangen en verwerken.

Wij geven u deze uitleg over onze online informatierichtlijnen, ons "Privacybeleid", om te tonen welk belang wij hechten aan de bescherming van uw privacy. Wij behouden ons het recht voor het Privacybeleid op ieder moment, zonder kennisgeving, te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken en de dan geldende voorwaarden door te nemen.

Dit Privacybeleid toont u de actuele privacyrichtlijnen van Formica en door onze website te gebruiken, geeft u uw goedkeuring aan dit Privacybeleid, en toestemming voor het verzamelen en gebruiken van deze informatie op de wijze die wordt omschreven. Wordt persoonlijke informatie verzameld op een andere manier dan via de website, dan wordt u toegelicht hoe die informatie zal worden gebruikt, maar ze wordt altijd beschermd in overeenkomst met dit Privacybeleid.

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid of wenst u dat we uw persoonlijke informatie uit onze gegevensbanken verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Formica Limited via website.eu@formica.com.

De Informatie die Wij Verzamelen

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen en opslaan, om vragen te beantwoorden, en om bestellingen of verzoeken te verwerken of uit te voeren. We kunnen deze informatie gebruiken om door u gevraagde diensten en goederen te leveren, en om u te informeren over aanvullende goederen en diensten waar u mogelijk interesse voor hebt. We gebruiken deze informatie ook om uw beleving van onze website aan uw wensen aan te passen.

We kunnen ook informatie betreffende transacties en ervaringen opslaan, zoals informatie over uw transacties met ons, maar ook informatie over uw communicatie met ons. Voorbeelden hiervan zijn uw klantgeschiedenis, verzoeken om informatie en onze antwoorden hierop. Om effectiever onze commerciële activiteiten uit te voeren, onze goederen en diensten te leveren, en reclame- en promotieactiviteiten te organiseren, kunnen we mogelijk de gebruikersinformatie die we verzamelen, vergelijken met offline gegevens die beschikbaar zijn uit andere bronnen.

Voor bestellingen van producten of diensten kan Formica aanvullende informatie nodig hebben, om uw bestelling of verzoek te kunnen verwerken en uit te voeren. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, zal Formica uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om (i) uw bestelling uit te voeren of te verwerken, (ii) op uw verzoek te reageren of uw vragen te beantwoorden, (iii) toepasselijke wetgeving, een vonnis van de rechtbank, of andere juridische procedures na te leven.

Formica kan gebruikmaken van een of meerdere derde betalingsverwerkers om bestellingen en betalingen te vergemakkelijken. Als u middels een van deze verwerkingseenheden uw betalingen regelt, worden uw persoonlijke gegevens mogelijk niet door Formica verzameld. Deze gegevens worden in dit geval verzameld, opgeslagen en verwerkt door de desbetreffende derde betalingsverwerker. We ondernemen redelijke stappen om te verzekeren dat eventuele derde betalingsverwerkers uw persoonlijke informatie beschermen overeenkomstig dit Privacybeleid. Wij zullen het op de website bekendmaken als u gebruik maakt van de diensten van een derde betalingsverwerkers.

We kunnen u soms vragen om persoonlijke informatie waarmee we u kunnen identificeren, zoals wanneer u met ons communiceert of vraagt of wij met u willen communiceren.

Bovendien is het mogelijk dat we soms automatisch algemene statistische informatie verzamelen over onze website en bezoekers, zoals IP-adressen, browsers, bekeken pagina's, aantal bezoekers, aangekochte goederen en diensten en dergelijke, maar als we dit doen, refereren we niet aan u met uw individuele naam, e-mailadres, huisadres of telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens als een geheel, om te bepalen hoe vaak onze klanten onze website (of delen daarvan) gebruiken, zodat we onze site kunnen verbeteren. We kunnen deze statistische informatie aan derden geven, maar als we dit doen, geven we geen persoonlijk herleidbare informatie door zonder uw toestemming.

Als onderdeel van onze service, kunnen we gebruik maken van 'cookies' om informatie over u op te slaan en soms te traceren. Een 'cookie' is een kleine hoeveelheid informatie die vanaf een webserver naar uw browser wordt gezonden, en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Doorgaans gebruiken we cookies opdat wij ons herinneren wie u bent, en om toegang tot uw klantinformatie mogelijk te maken, zodat u dit niet opnieuw hoeft op te geven. Bovendien wordt er statistische informatie verzameld over het gebruik door geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers, worden bezoekerspatronen onderzocht, en wordt doelgericht geadverteerd op basis van de belangstelling van de gebruiker. Ook worden onze kleinhandelpartners geholpen om bezoeken te traceren en orders te verwerken, en voortgang en deelname in promotieactiviteiten te traceren. In sommige gevallen kunnen kleinhandelpartners en adverteerders die soms op onze website verschijnen, hun eigen cookies gebruiken. De configuratie betreffende voorkeuren en opties in uw browser bepalen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd. Als u wilt, kunt u deze instellingen op uw computer wijzigen. Lees de instructies van uw specifieke browser grondig na voor meer informatie hierover. Door uw voorkeuren te wijzigen, kunt u alle cookies accepteren, worden gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geplaatst, of alle cookies afwijzen. Als u dit laatste doet, en cookies gedeactiveerd worden, wordt u mogelijk vaker gevraagd om uw informatie opnieuw in te voeren, en bepaalde onderdelen van onze site zijn dan mogelijk niet toegankelijk.

De Wijze Waarop We Informatie Gebruiken en Openbaar Maken

De persoonlijk te identificeren informatie die wordt verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, verkopen of verhuren wij nooit zonder uw toestemming. We kunnen echter wel uw informatie overdragen wanneer wij het eigendom van alle, of een aanzienlijk deel van Formica's aandelenkapitaal, activa of bedrijf overdragen aan een derde.

Wanneer u een verzoek om producten of diensten plaatst, gebruiken we informatie om uw bestelling te verzenden. Als de producten of diensten van een detailhandelpartner zijn, is het mogelijk dat we uw relevante informatie aan die detailhandelaar geven omwille van de transactie.

Voor belangrijke onderdelen van onze activiteiten zijn we afhankelijk van derden, daarom zullen wij uw persoonlijke niet-openbare informatie, zoals uw naam, adres en rekeninginformatie, aan deze derden geven, zodat zij hun werk kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld dienstverleners, financiële dienstverleners en marketingorganisaties die ons helpen onze producten op de markt te brengen. We zullen de juiste stappen zetten om in deze omstandigheden uw informatie te beschermen. Deze derden hebben mogelijk ook hun eigen privacybeleid, maar mogen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Het is mogelijk dat we de informatie die we over u verzamelen, delen met derden, zoals detailhandelaars, creditcardverstrekkers en -verwerkers, banken en andere financiële instellingen en overheidsorganen.

Gedurende het gangbare proces van zakendoen, is het mogelijk dat Formica uw informatie deelt binnen de Formica Group, als dat nodig is om diensten te verlenen ten behoeve van uw account of bestellingen die u bij ons plaatst, en voor de andere, bovenstaande doeleinden.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijk te identificeren informatie gebruiken om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren, het gebruik van de website statistisch te analyseren, onze inhoud en productenaanbod te verbeteren, en de inhoud, lay-out en diensten van onze website aan te passen.

Het is mogelijk dat we uw informatie gebruiken om u informatie te verschaffen die, in sommige gevallen, is gericht op uw interesses. We kunnen u mogelijk vragen om vrijwillig aanvullende informatie te geven omtrent uw persoonlijke of zakelijke interesses, ervaringen of vragen, die we kunnen gebruiken om onze dienstverlening voor u aan te passen.

We gebruiken uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer om contact met u op te nemen in verband met administratieve kennisgevingen, aanbiedingen van nieuwe producten, en mededelingen over onze producten en diensten. Als u deze mededelingen niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op de wijze die hierboven in dit Privacybeleid wordt aangegeven. We kunnen mogelijk ook informatie gebruiken of openbaar maken om geschillen op te lossen, problemen te onderzoeken, of om onze Gebruikersvoorwaarden of koopovereenkomsten te handhaven. Soms zullen we hiertoe mogelijk de status of activiteit van meerdere gebruikers opnieuw doornemen. Het is mogelijk dat we informatie openbaar maken of bekijken wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit wettelijk vereist is, of indien we het anderszins noodzakelijk achten om dit te doen voor behoud van de service en verbetering van onze producten en diensten.

Het is mogelijk dat we uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te onderzoeken, om onze website te beheren en om onze website te verbeteren op basis van ontvangen gegevens betreffende gebruikspatronen.

Beveiliging

We maken gebruik van aanvaardbare en actuele beveiligingsmethoden om ongeoorloofde toegang te voorkomen en om de nauwkeurigheid van gegevens en het correcte gebruik van informatie te garanderen.

Wanneer u een account bij ons instelt via de website, worden uw accountinformatie en -profiel door middel van een wachtwoord beveiligd. Het wordt aangeraden dit wachtwoord aan niemand bekend te maken. Onze medewerkers zullen u nooit om uw wachtwoord vragen in een ongevraagd telefoongesprek of ongevraagde e-mail. Vergeet niet u af te melden en uw browserscherm te sluiten als u klaar bent met uw sessie. Dit is om te verzekeren dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke informatie en correspondentie als u uw computer deelt met iemand, of een computer gebruikt in een openbare gelegenheid waar anderen mogelijk toegang tot de computer hebben.

Wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online openbaar maakt, bijvoorbeeld op berichtenfora, via e-mail of op chatsites, kan deze informatie door anderen worden verzameld en gebruikt. Verzending van gegevens via het Internet of draadloze netwerken kan nooit volkomen gegarandeerd veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we proberen uw persoonlijke informatie te beschermen, nooit de veiligheid garanderen of waarborgen van alle informatie die u aan ons doorzendt. U verzendt informatie dus altijd op uw eigen risico.

Hoe u uw informatie kunt Actualiseren, Corrigeren of Verwijderen

U kunt de informatie die we online verzamelen en onderhouden via normale actualiseringmethodes inzien. Om deze informatie te actualiseren, corrigeren of verwijderen, kunt u contact opnemen met website.eu@formica.com.

Uw account kan worden verwijderd of gedeactiveerd. Dit kan er echter toe leiden dat u bepaalde diensten niet kunt gebruiken of ontvangen.

Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen, en we kunnen op geen enkele wijze de leeftijd vaststellen van de personen die onze website bezoeken. Daarom passen wij ons Privacybeleid toe op alle personen van alle leeftijden. Als een kind ons persoonlijk te identificeren informatie heeft gegeven zonder toestemming van de ouder of voogd, moet de ouder of voogd contact met ons opnemen om de informatie te verwijderen.

Praktijken van Derden

Het Privacybeleid van een adverteerder, betalingsverwerker of promotiedienst waar u via onze website mee in contact komt, kan afwijken van ons het Privacybeleid. We adviseren u dat beleid door te lezen, voordat u ingaat op een aanbieding of transactie met deze partij.

Persoonlijk te identificeren informatie doorsturen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Formica is een internationale bedrijvengroep. Het is dan ook mogelijk dat uw persoonlijke informatie wordt gedeeld met of overgemaakt naar locaties buiten de EER. Diverse doeleinden kunnen daarvan aan de basis liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenstaande doeleinden.

Wanneer Formica persoonlijke informatie buiten de EER verspreidt, dan onderneemt Formica redelijke stappen om te verzekeren dat de overdracht van dergelijke persoonlijke informatie veilig verloopt, en dat adequate voorzorgsmaatregelen van kracht zijn om te garanderen dat de gegevens ook buiten de EER beveiligd verwerkt worden.