Koolstofreductie

Welkom bij Formica Group

Je kunt deze instellingen bevestigen of bewerken

Koolstofreductie

Formica Group heeft bepaalde doelstellingen gesteld om de uitstoot te verlagen van al zijn activiteiten, voertuigen en vestigingen die kan bijdragen tot de vorming van broeikasgassen.

Wat is Koolstofuitstoot?

Organisaties gebruiken fossiele brandstoffen om energie te produceren. Tijdens dat proces wordt CO2 opgewekt die vrijkomt in de atmosfeer. We weten dat planten en bomen kooldioxide absorberen binnen de natuurlijke koolstofkringloop, maar de industrie produceert over het algemeen meer CO2 dan de natuur uit de lucht kan halen.

Deze CO2 in de atmosfeer doet de temperatuur van onze planeet stijgen. Door processen te verbeteren en energie efficiënter te gebruiken, streeft Formica Group ernaar om zijn bijdrage aan de koolstofuitstoot en de 'opwarming van de aarde' te beperken.

Formica producten, uitstoot en energie

Formica Group erkent dat het economisch en ecologisch gezien absoluut noodzakelijk is om minder van fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn. Als bedrijf is het dan ook onze verantwoordelijkheid om ook onderzoek te doen naar hernieuwbare energiebronnen die een minimale koolstofimpact hebben en het gebruik van fossiele brandstoffen in grote mate kunnen vervangen. 

Formica Group voltooide een gedetailleerde en allesomvattende Levenscyclusanalyse van zijn producten en heeft nu een grondig inzicht in de ingebedde energie die nodig is om alle componenten van onze producten te produceren. Dankzij deze informatie kunnen we doelstellingen bepalen om ons energieverbruik te beperken en zo ook onze koolstofuitstoot. Bovendien hebben ook onze partners in de toeleveringsketen hun gegevens gedeeld met ons over hun energieverbruik met ons.

Formica Group krijgt Carbon Reduction Label toegekend

Formica Group is de eerste laminaatfabrikant ter wereld die het Carbon Reduction-label van Carbon Trust toegekend krijgt.

  • Een oppervlak van zo'n 100 miljoen vierkante meter aan Formica®-producten valt nu onder het Carbon-label. Dat komt overeen met 13.703 voetbalvelden. 
  • De gecertificeerde producten met het Carbon Reduction-label vertegenwoordigen 90% van het totale productgamma van Formica Group wereldwijd. 
Formica Group berekende de koolstofvoetafdruk van zijn gamma hogedruklaminaat, CPL (Continuous Pressure Laminates), compact laminaat en werkbladen, die nu allemaal het Carbon Reduction-label van Carbon Trust mogen dragen.

Carbon Reduction Skolkovo

Het Carbon Reduction-label helpt consumenten gemakkelijk producten te vinden en te kiezen die streven naar een lagere milieu-impact. De producten een label toekennen is ook belangrijk voor architecten en bestekschrijvers die steeds meer concreet moeten kunnen bewijzen dat het bouwwerk aan bepaalde milieucriteria voldoet.

Het Carbon Reduction-label houdt in dat de totale uitstoot van broeikasgassen is geëvalueerd voor elke fase van de levenscyclus van een product, van de grondstoffen en de productie, over het transport en de voorbereiding, tot het gebruik en de verwerking. Met het Carbon Reduction-label van Carbon Trust toont Formica Group dat het zich inzet om de koolstofvoetafdruk van zijn producten in een periode van 2 jaar te meten en te verminderen. 

Om het Carbon Reduction-label van Carbon Trust te mogen gebruiken, liet Formica Group de koolstofvoetafdruk van elk product evalueren volgens de PAS 2050: 2008, een specificatie om de uitstoot van broeikasgassen van goederen en diensten tijdens hun levensduur te meten, alsook volgens de Footprint Expert GuideTM en de Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reductions Claims.

"We feliciteren alle bedrijven binnen de Formica Group met de certificering en het label voor hun producten. Met het Carbon Reduction-label communiceert Formica Group eenvoudig en open over de ernstige en geloofwaardige stappen die het onderneemt om de koolstofuitstoot te verminderen."

Deze producten certificeren zal een positief effect hebben op de reputatie van Formica Group en de sector in zijn geheel. We zijn bijzonder blij dat we met Formica Group samenwerken om de koolstofvoetafdruk van hun producten te verlagen.
Darran Messem, Managing Director Certification bij Carbon Trust
Formica Group voegt zich bij andere bekende merken die een voortrekkersrol vervullen binnen dit initiatief en waarvan de producten ook het Carbon Reduction-label dragen, zoals Coca-Cola, Dyson, Morphy Richards en de New Zealand Wine Company.

"Formica Group vervolledigde deze LCA voor de belangrijkste producten en hun milieu-impact in zijn tien vestigingen wereldwijd. Dat leverde een benchmark op voor onze processen en stelde ons in staat om doelstellingen voor de toekomst te bepalen."
Op onze weg naar meer duurzaamheid willen we een bedrijfscultuur creëren die vraagt om continue verbeteringen en streven we naar internationale erkenning en certificering. Dat we de krachten bundelen met Carbon Trust en uitgeroepen zijn tot de eerste laminaatfabrikant ter wereld met het CRL bewijst dat we goed bezig zijn.
Gavin Todd, Development Manager, Formica Group

Huidige status & Activiteit

Formica Group ging de uitdaging aan: onze koolstofuitstoot verminderen. We lanceren voortdurend nieuwe programma's om ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten in alle Formica-vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië minder koolstof uitstoten. Deze strategieën vormen samen een totaalprogramma waarmee we onze totale jaarlijkse koolstofvoetafdruk aanpakken.

Formica Group is ook lid van het Carbon Disclosure-project, net als andere toonaangevende internationale bedrijven die bijdragen aan wereldwijde initiatieven om de mogelijke gevolgen van koolstofuitstoot bekend te maken, beter te begrijpen en te verminderen.

Dit zijn enkele van onze huidige strategieën:
  • afgesloten verwarmingssystemen om warm water op te slaan;
  • biomassa, gebruikt om energie op te wekken (hoeveel en waar?);
  • geavanceerde controlesystemen voor boilers voor een optimale energieverbranding en een lager energieverbruik;
  • hoogrendementcompressoren;
  • hoogrendementmotoren;
  • energiebesparende verlichting;
  • uitbouw van efficiënt goederenvervoer om brandstoffen zo optimaal mogelijk te benutten;
  • onderzoek naar meer gebruik van hernieuwbare bronnen.

Formica Group heeft ook doelstellingen bepaald rond afval om de hoeveelheid papier en ander afval te verminderen die naar stortplaatsen gaat (want die produceren broeikasgassen). Meer over de inspanningen in onze productie ontdekt u HIER.