Elinkaari (Life Cycle Assessment, LCA)
Hero image

Elinkaari (Life Cycle Assessment, LCA)

ISO 14044 -standardin mukaisesti ja kestävän kehityksen tavoitteita edistääkseen Formica Group on suorittanut tärkeimpien tuotteidensa elinkaariarvion määrittelemällä niiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset energiankulutukseen, veteen, jätteisiin ja kasvihuonekaasuihin.

Tuotantoprosessin kaikki vaiheet arvioitiin raaka-aineiden hankinnasta materiaalien jalostuksen, tuotannon, jakelun ja käytön kautta loppusijoitukseen tai uusiokäyttöön. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi olemme sitoutuneet toimiman yhdessä omien tuotantolaitostemme sekä toimitusketjussa olevien yhteistyökumppaniemme ja kuljetusliikkeiden kanssa.

Elinkaariarvioinnin avulla Formica Group voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä menetelmien ja tuotteiden parannuksista kestävän kehityksen perspektiivistä.

TUOTTEEN ELINKAARIARVIO

Tuotteen elinkaariarvio (LCA) on menetelmä, jolla mitataan tuotteen ympäristövaikutukset "kehdosta hautaan". Tiedot kerätään tuotteen olemassaolon kaikilta osa-alueilta raaka-aineiden valmistuksesta ja niiden kuljetuksesta Formica Groupin tehtaille ja jakelukeskuksiin, tuotteiden valmistuksen ja jakelupisteisiin kuljetuksen kautta lopulta tuotteen käytöstä poistumiseen sen elinkaaren lopussa. Nämä kompleksiset tieto-osiot analysoidaan ja niitä sovelletaan käytäntöön ISO 14040 -sarjan standardien mukaisesti, minkä jälkeen kolmas osapuoli varmistaa yhtäpitävyyden ISO14040 -standardin kanssa ja sertifioi lopullisen elinkaarianalyysin.

ELINKAARIARVION VAIKUTUS FORMICA®-TUOTTEISIIN

Formica Group käyttää elinkaariarvion tietoja vertailukohteena tuotekehittelyssään ja varmistaakseen, että tuotteen ympäristövaikutukset ymmärretään täysin. Formica Group voi tunnistaa myös ympäristövaikutusten kriittiset ongelmakeskittymät tuotteen elinkaaren aikana, siinäkin tapauksessa, että nämä ongelmat liittyvät raaka-aineiden toimitusketjuun. Kun olemme täysin tietoisia tuotteidemme vaikutuksista, voimme tehdä työtä kestävän kehityksen parantamiseksi. Formica Group on ensimmäinen laminaatin valmistaja, joka on suorittanut perusteellisen ja muun kuin yleisluonteisen elinkaariarvioinnin käyttämällä tietoja toimitusketjun ja tuotantoprosessien kaikilta puolilta.

ELINKAARIARVIOINNIN TILANNE

Formica Group on suorittanut elinkaarianalyysin tärkeimmille tuotteilleen:

 • Korkeapainelaminaatti (HPL).
 • Jatkuvatoimisesti puristettu laminaatti (CPL).
 • Kompaktilaminaatti.
 • Työtasot.

Elinkaarianalyysissa erikseen määriteltävät vaikutuskriteerit perustuvat seuraaville alueille:

 • Energiankulutus.
 • Kasvihuonekaasupäästöt.
 • Vaikutus rakennusten ympäristövaikutuksia arvioiviin ohjelmiin (LEED, BREEAM jne.).
 • Vesi.

Ohjelmia on kehitetty toimitusketjukumppaneiden kanssa kaikkien vaikuttavien tekijöiden vähentämiseksi, olivatpa ne miten minimaalisia tahansa. Formica Groupin tavoitteita ovat:

 • Koko tuotantoprosessiin sisältyvän, myös toimitusketjujen ja jatkokäyttäjien toimintaan käytetyn energiamäärän vähentäminen.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 5 %:lla globaalisesti yhtiön tuotantolaitoksissa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Asiassa.
 • Vedenkäytön vähentäminen tuotteen koko valmistusprosessin aikana.
 • Katopaikalle menevän jätteen vähentäminen ja jätteen kierrätyksen lisääminen.

ELINKAARIARVIOINTI TULEVAISUUDESSA

Formica Group rakentaa luotettavia kestävän kehityksen ohjelmia, joilla on spesifiset tavoitteet vähentää kaikkia liiketoiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia seuraavin keinoin:

 • Kehitämme edelleen yritysjohdon ohjaamaa kestävää kehitystä.
 • Työskentelemme jakeluketjukumppaniemme kanssa lisätäksemme kierrätettyä ja ympäristöystävällistä sisältöä kaikissa raaka-aineissamme ja edellytämme, että käyttämämme puukuitu on peräisin ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.
 • Vähennämme edelleen tuotteissamme ja menetelmissämme käytettyjä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten on vahvistettu Greenguard-sertifikaatissamme.
 • Vähennämme energiankulutusta tuotantolaitoksissamme ja tuotteidemme koko elinkaaren aikana.
 • Vähennämme hiiliperäisiä vaikutuksia pienentämällä energiankulutusta, mutta myös kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä toimintaamme varten.
 • Suoritamme aika ajoin tuotteiden elinkaarianalyyseja voidaksemme tiiviisti ja jatkuvasti tarkkailla edistymistämme ympäristövaikutusten vähentämisessä.