Ympäristönsuojelu ja sisäilman laatu

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Hero image

Ympäristönsuojelu ja sisäilman laatu

GREENGUARD® Ympäristöinstituutti.

Formica®-laminaatti on saanut sisäilman laatua koskevan GREENGUARD® Indoor Air Quality -sertifikaatin vähäpäästöisenä rakennusten sisätilojen materiaalina.

TUOTTEIDEN PÄÄSTÖT

Formica Group on ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen tuotteet edistävät terveellistä sisäilman laatua kodeissa, toimistoissa, kouluissa ja muissa sisäympäristöissä. US Environmental Protection Agency (USEPA) on yhdysvaltalainen ympäristöasioista vastaava organisaatio, jonka mukaan tehokkain tapa vähentää sisäilman saasteita on haitallisten kemiallisten päästöjen vähentäminen tai eliminoiminen.

TUOTTEIDEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRITTELY

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat saastuttajia samoin kuin tietyistä kiinteistä ja nestemäisistä aineista peräisin olevat kaasut. Monien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ovat sisäilmassa korkeampia kuin ulkona.

GREENGUARD-ympäristöinstituutti GEI (The GREENGUARD Environmental Institute) on laatinut standardit ja normit sisätiloissa käytettäville tuotteille ja prosesseille, joiden kemialliset ja hiukkaspäästöt ovat matalia. Standardeissa määritetään, mitä matalapäästöisiksi luokiteltujen tuotteiden ja prosessien sertifiointiin kuuluu, kuten testausmenetelmät, sallitut päästötasot, näytteiden kerääminen tuotteista ja testaus sekä ohjelmien sovellusprosessit, toksisuusrajat ja hyväksyntä.

FORMICA®-TUOTTEET JA GREENGUARD

Eräs keskeisimmistä kestävän kehityksen strategioistamme on Formica Groupin sitoutuminen valmistamaan tuotteita, jotka edistävät terveellisempiä sisäilmaympäristöjä. Formica® -laminaatit voivat myös ansaita lisäpisteitä laadullaan, joka vastaa rakennusten ympäristöluokituksen (Green Building Assessment) kriteereitä.

Formica Groupin kymmenelle kansainväliselle tuotantolaitokselle on myönnetty sisäilman laatua koskeva GREENGUARD™ Indoor Air Quality -sertifikaatti, joka on huippuarvosana vähäpäästöisille tuotteille. Formica® laminaatti - ja DecoMetal® by Formica Group -tuotteet ovat saaneet GREENGUARD Indoor Air Quality -sisäilmasertifikaatin.

View GREENGUARD certifications for the following products:

Formica® Compact

ColorCore®

DecoMetal®

HPL

TÄMÄNHETKINEN TILANNE JA TOIMENPITEET

Formica Group on tehnyt työtä saavuttaakseen sisäilman laatua koskevan GREENGUARD-sertifioinnin tuotteilleen, joita valmistetaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Hartsinkäyttömenetelmät ja raaka-aineet noudattavat vähäpäästöisten materiaalien käyttöä koskevia vaatimuksia.

Seuraavat tuotteet vastaavat sisäilman GREENGUARD-laatustandardin vaatimuksia:

  • Formica® Laminate
  • Compact
  • ColorCore®
  • DecoMetal®

GREENGUARD-standardissa määritellään seuraavat tekijät:

  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä TVOC (Total Volatile Organic Compounds).
  • Formaldehydi.
  • Aldehydien kokonaismäärä.

www.greenguard.org.