Yrityksemme sitoutuminen

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Hero image

Yrityksemme sitoutuminen

Globaalisesti vastuullisena yhtiönä Formica Group on pannut toimeen lukuisia ympäristöjohtamiseen liittyviä ohjelmia, jotka kuvastavat uskoamme siihen, että tuntuvien toimenpiteiden on oltava seuraava askel hyvien aikomusten ja kunnianhimoisia tavoitteiden jälkeen.

Kehitämme jatkuvasti strategioita, joiden avulla voimme siirtyä kohti kestävää kehitystä pyrkiessämme:

  • Vähentämään energian käyttöä tuotteidemme koko käyttöiän ajan.
  • Vähentämään hiilipäästöjä kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä, jätteet energiaksi -teknologiaa ja polttoainetehokkaita kuljetuksia.
  • Toimimaan yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa lisätäksemme kierrätettyä ja ympäristöystävällistä sisältöä raaka-aineisiimme ja hankkimalla käyttämämme puuaineksen ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä.

Yhdessä Laminex Groupin kanssa Formica Group muodostaa Laminates & Panels -liiketoimintayksikön Fletcher Building -yhtiössä, ja näin ollen Formica Groupin ja Fletcher Building -yhtiön johdon sitoumus kestävän kehityksen periaatteisin on yhteinen. Tässä annetut tiedot ovat yhteenveto Formica Groupin toimenpiteistä, saavutuksista ja päämääristä kestävää kehitystä tukevien toimintatapojen alueella.

YHTIÖN JOHTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Fletcher Building on sitoutunut säilyttämään liiketoimintamme elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä minimoimalla luonnolle aiheuttamamme ympäristövaikutukset. Olemme ottaneet käyttöön monia erilaisia strategioita, joilla tuemme kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteitamme. Näitä ovat mm. kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen raaka-aineena ja polttoaineena, uusiutuvan energian – erityisesti biomassan – käyttö ja uusien teknologioiden käyttöönotto energiatehokkuuden parantamiseksi.

Edistämme kestävää kehitystä toimenpiteillä, joilla:

  • Varmistamme, että tuotteemme ja palvelumme johtavat parempaan ympäristötehokkuuteen asiakkaidemme rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
  • Eliminoimme tai minimoimme hävikin tuotteistamme, palveluistamme ja työpaikoiltamme.
  • Haemme ja toteutamme taloudellisia energiatehokkaita ratkaisuja liiketoiminnassamme.

Fletcher Building on muodostanut Executive Climate Change and Environmental Sustainability Council -ryhmän johtamaan ja koordinoimaan pyrkimyksiä pienentää yhtiön ympäristöjalanjälkeä ja parantaa ongelmista tiedottamista ja niihin puuttumista tehokkaalla otteella.

Lisätietoja Fletcher Building -yhtiön kestävän kehityksen saavutuksista ja tavoitteista löydät osoitteesta http://www.fletcherbuilding.com.

VALTIOLLISET YMPÄRISTÖSÄÄDÖKSET

Formica Groupin tuotantolaitokset maailmanlaajuisesti noudattavat kaikkia asianmukaisia paikallisia, valtion- tai paikallishallinnon sekä maiden hallitusten antamia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat päästöjä ja ilman laatua, melutasoa, jätevesiä ja nestemäisten ja kiinteiden jätteiden hävittämistä.

LUONNONVARAT JA KIERRÄTYS

Formica Group tunnistaa ne taloudelliset ja ympäristölliset edut, jotka saavutetaan luonnonvarojen tehokkaalla käytöllä ja kierrätyksellä. Useissa Formica Groupin toimipaikoissa kierrätetään jätettä raaka-aineiksi tai käytetään täydentävänä energianlähteenä.

Lisätietoja Fletcher Building -yhtiön kestävän kehityksen saavutuksista ja tavoitteista saat osoitteesta www.fletcherbuilding.com.