Hiilijalanjälki

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Hero image

Hiilijalanjälki

Formica Group on asettanut päämäärät hiilipäästöjen vähentämiseksi, ja tämä koskee kaikkia toimintoja, ajoneuvoja ja tuotantolaitoksia, jotka voivat lisätä kasvihuonekaasujen muodostumista.

MITÄ HIILIPÄÄSTÖT OVAT?

Organisaatiot käyttävät fossiilisia polttoaineita energian tuotantoon. Tässä prosessissa kehittyvä hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Vaikka tiedämme, että kasvit ja puut imevät itseensä hiilidioksidia osana hiilen luonnollista kiertokulkua, teollisuus yleensä tuottaa sitä enemmän kuin mitä kasvit pystyvät sitomaan.

Tämän hiilidioksidin vaikutus ilmakehässä aiheuttaa lämpötilan kohoamisen planeetallamme. Prosesseja parantamalla ja energiatehokkuudella Formica Group tekee työtä vähentääkseen omia hiilipäästöjään ja "maapallon lämpenemistä".

FORMICA® TUOTTEET, PÄÄSTÖT JA ENERGIA

Formica Group ymmärtää, että on taloudellisesti ja ekologisesti välttämätöntä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista – ja yritysvastuuseemme kuulu myös ottaa selville energianlähteet, joiden hiilidioksidivaikutukset ovat minimaaliset ja jotka voivat merkittävässä määrin korvata fossiiliset polttoaineet.

Tuotteiden yksityiskohtaisen ja monipuolisen elinkaarianalyysin avulla Formica Group on saanut täydellisen käsityksen energiamäärästä, joka vaaditaan tuotteidemme kaikkien komponenttien valmistukseen. Näiden tietojen avulla voimme asettaa tavoitteet energiankulutuksen pienentämiseksi ja sitä kautta hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Toimitusketjussa mukana olevat liikekumppanimme ovat myös jakaneet kanssamme energiankulutusta koskevat tiedot.

FORMICA GROUP SAI CARBON REDUCTION -TUNNUKSEN

Formica Group on maailmanensimmäinen laminaatin valmistaja, jolle Carbon Trust -säätiö myönsi Carbon Reduction tunnuksen.

  • Pinta-alaksi muutettuna noin 100 miljoonaa neliömetriä Formica®-tuotteita on nyt saanut hiilipäästöjen vähentämisestä myönnetyn tunnuksen, ja tämä on yhtä suuri alue kuin 13 703 x tavallinen jalkapallokenttä.
  • Sertifioidut ja Carbon Reduction -tunnuksen saaneet tuotteet edustavat 90 prosenttia Formica Groupin kaikista tuotteista maailmanlaajuisesti.

Formica Group mittasi korkeapainelaminaatista (HPL) ja jatkuvapuristeisesta laminaatista (CPL) valmistettujen tuotteidensa sekä laminaattityötasojensa (Bonded Worktops) hiilijalanjäljen. Tuloksena näillä tuotteilla on nyt Carbon Trust -säätiön Carbon Reduction -tunnus.

Carbon Reduction -tunnus auttaa kuluttajia tunnistamaan ja valitsemaan tuotteita, jotka toimivatympäristövaikutuksia vähentävästi. Tuotteiden saamasta tunnusmerkinnästä on myös merkittävä hyöty arkkitehdeille ja tuote-erittelyn laatijoille, jotka tarvitsevat enenevässä määrin näkyviä todisteita rakennetunympäristön ympäristöuskottavuudesta.

Carbon Reduction -tunnus merkitsee sitä, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt tuotteen elinkaaren jokaisesta vaiheesta on määritelty, raaka-aineista tuotannon, kuljetuksen, rakentamisen ja käytön kautta loppusijoitukseen. Carbon Trust -säätiön Carbon Reduction -tunnuksen näkyminen tuotteissamme tarkoittaa, että Formica Group on sitoutunut mittaamaan ja vähentämään tuotteidensa hiilijalanjäljen kokoa kahden vuoden ajan.

Tämän tunnuksen saamiseksi Formica Group on teettänyt määrityksen jokaisen tuotteensa hiilijalanjäljestä PAS2050 standardin mukaisesti, mihin kuuluu vuoden 2008 ohjeistuksen mukainen tavaroiden ja palvelujen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrittely sekä oppaan Footprint Expert GuideTMja Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reductions Claims -toimintaohjeiden noudattaminen.

“Onnittelemme Formica Group -konsernia sertifioinnista ja tuotteiden saamasta tunnuksesta. Carbon Reduction tunnus antaa Formica Groupille mahdollisuuden tiedottaa yksinkertaisesti ja avoimesti niistä vakavista ja uskottavista toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt hiilipäästöjen pienentämiseksi. Näiden tuotteiden sertifioinnilla on positiivinen vaikutus Formica Groupin maineeseen ja koko liiketoimintaan. Olemme tyytyväisiä voidessamme työskennellä Formica Groupin kanssa sen toimiessa tuotteidensa hiilijalanjäljen pienentämiseksi”. Darran Messem, Carbon Trust -säätiön sertifioinnin toimitusjohtaja.

Formica Group liittyy osaksi joukkoa, joka koostuu suosittuja merkkituotteita valmistavista yhtiöistä, jotka ovat tiennäyttäjiä tässä aloitteessa ja joiden tuotteilla on Carbon Reduction -tunnus. Näitäyrityksiä ovat mm. Coca-Cola, Dyson, Morphy Richards ja New Zealand Wine Company.

“Formica Group suoritti avaintuotteidensa elinkaaritutkimuksen ja niiden ympäristövaikutuksia koskevan arvioinnin jokaisella tehtaallaan, joita on yhteensä kymmenen.Tästä olemme saaneet vertailukohteen prosesseillemme, ja olemme voineet asettaa tavoitteet tulevaisuutta varten. Jatkuvia parannuksia vaativan yrityskulttuurin luominen ja toiminta kansainvälisesti tunnustettujenakkreditointien ja sertifiointien saamiseksi ovat tärkeä osa matkallamme kestävän kehitykseen erinomaisuutta kohti. Toiminta yhdessä Carbon Trustin kanssa ja olemalla maailman ensimmäinen laminaatinvalmistaja, jonka tuotteissa on hiilipäästöjen vähentämistä osoittava Carbon Reduction -tunnus, ovat jännittävä osa tätä saavutusta”. Gavin Todd, Development Manager, Formica Group.

 TÄMÄNHETKINEN TILANNE JA TOIMENPITEET

Formica Group on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Käynnistämme jatkuvasti ohjelmia tuotteistamme ja toiminnastamme johtuvien hiilipäästöjen vaikutusten vähentämiseksi kaikissa Formica-tuotantolaitoksissamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Nämä strategiat muodostavat globaalisen ohjelman koko vuotuisen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Formica Group on myös jäsenenä Carbon Disclosure -projektissa muiden globaalisesti johtavassa asemassa olevien yhtiöiden kanssa vaikuttamassa maailmanlaajuisiin aloitteisiin, joissa jaetaan tietoa ja pyritään ymmärtämään hiilipäästöjen potentiaalisia vaikutuksia ja vähentämään niitä.

Tällä hetkellä käytössämme olevia strategioita ovat muun muassa:

  • Puristimen suljetun kierron kuumennusjärjestelmät, jotka käyttävät säästeliäästi kuumaa vettä.
  • Biomassan käyttö energiantuotantoon.
  • Pitkälle kehitetyt boilerien säätöjärjestelmät, jotka maksimoivat energian polttotehokkuuden ja vähentävät energiankulutusta.
  • Huipputehokkaat kompressorit.
  • Huipputehokkaat moottorit.
  • Energiaa säästävät valaistusjärjestelmät.
  • Tehokkaiden kuljetusreittien suunnittelu polttoaineen säästämiseksi.
  • Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämistä koskeva tutkimus.

Formica Group on laatinut jätteitä koskevat tavoitteet vähentääkseen paperin ja muun kaatopaikalle menevän jätteen määrää (kaatopaikat kehittävät kasvihuonekaasuja). Lisätietoja tuotantoomme liittyvistä toimenpiteistä voit lukea täältä.