YKSITYISYYSPOLITIIKKA
Hero image

FORMICA GROUPIN YKSITYISYYSPOLITIIKKA

Voimassa 2014

Formica Group ("Formica") kunnioittaa nettisivuillamme käyvien sekä muiden sellaisten henkilöiden yksityisyyttä, joista keräämme henkilökohtaisia tietoja. Jäljempänä ”me” tarkoittaa Formica Limited -yhtiötä, joka hallinnoi joko keräämiämme tai Formican nettisivuston ”tietoja meistä”-osiossa lueteltujen yhtiöiden keräämiä henkilökohtaisia tietoja. Formica Group on kollektiivinen termi yrityksistä, jotka olemme esitelleet yllä olevan linkin kautta avautuvan nettisivustomme osiossa ”tietoja meistä” ja joihin kuuluvat lisäksi kaikki tytäryhtiömme, liikekumppanimme sekä yhtiöt, joiden osaomistaja on Fletcher Building Limited.

Me valvomme henkilökohtaisia tietojanne, joita keräämme ja käsittelemme tässä Yksityisyyspolitiikassa jäljempänä kuvatulla tavalla. Kuten alempana on esitetty, voimme luovuttaa henkilökohtaisia tietojanne muille organisaatioille, jotka voivat ottaa vastaan ja käsitellä henkilökohtaisia tietojanne toimimalla itse tietojenne valvojana.

Annamme tämän selvityksen netissä annettuja tietoja koskevista käytännöistämme (”Yksityisyyspolitiikka”) osoittaaksemme, että olemme sitoutuneet turvaaman yksityisyytenne. Pidätämme oikeuden päivittää Yksityisyyspolitiikkaamme milloin tahansa ilman eri tiedonantoa. Kehotamme teitä käymään aika ajoin tällä sivulla ja perehtymään kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin.

Tämä Yksityisyyspolitiikka selvittää Formican nykyisiä yksityisyyskäytäntöjä, ja nettisivustoamme käyttämällä osoitatte hyväksyvänne Yksityisyyspolitiikkamme ja annatte suostumuksenne siihen, että näitä tietoja kerätään ja käytetään kuvaamallamme tavalla. Kun henkilökohtaisia tietoja kerätään muutoin kuin nettisivustomme kautta, teille selitetään, miten tietoja käytetään, mutta joita kuitenkin aina suojellaan tämän Yksityisyyspolitiikan mukaisesti.

Jos teillä on tähän Yksityisyyspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tai haluatte, että poistamme rekisteröimämme teitä koskevat henkilökohtaiset tiedot, teidän tulee ottaa yhteyttä meihin, eli Formica Limited -yhtiöön, osoitteella website.eu@formica.com.

Keräämämme tiedot

Me voimme kerätä ja tallentaa henkilökohtaisia tunnistustietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, voidaksemme vastata kysymyksiinne sekä käsitellä ja toimittaa tilauksenne ja täyttää pyyntönne. Voimme käyttää näitä tietoja pyytämienne tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen sekä tiedottaaksemme teille muista tavaroista ja palveluista, jotka ehkä kiinnostavat teitä. Hyödynnämme tietoja myös tehdäksemme nettisivustomme käytettävyyteen toivomianne muutoksia.

Voimme lisäksi tallentaa liiketapahtumia ja käyttökokemuksia koskevia tietoja esimerkiksi välillämme tapahtuneista kaupoista ja yhteydenotoista, joista mainittakoon teidän tilihistorianne, esittämänne informaatiopyynnöt  ja meidän vastauksemme niihin. Me sovitamme yhteen keräämämme käyttäjätiedot ja muista lähteistä saamamme offline-tiedot voidaksemme harjoittaa liiketoimintaa, toimittaa tavaroita ja palveluja sekä suorittaa mainontaa ja myynninedistämistä aiempaa tehokkaammin.

Tuote- tai palvelutilausten yhteydessä Formica voi tarvita lisätietoja voidakseen käsitellä tai toimittaa tilauksenne tai täyttää pyyntönne. Jollei tässä Yksityisyyspolitiikka-asiakirjassa ole muuta mainittu, Formica ei jaa henkilökohtaisia tietojanne ulkopuolisten kanssa ilman teidän lupaanne, paitsi milloin se on tarpeen (i) tilauksenne käsittelemiseksi tai toimittamiseksi, (ii) pyyntöönne tai tiedusteluihinne vastaamiseksi tai (iii) kysymyksessä olevan lain, tuomioistuimen päätöksen tai muun oikeusprosessin vaatimusten täyttämiseksi.

Formica voi käyttää yhtä tai useampaa ulkopuolista maksujen käsittelijää, niin että tuotteiden tilaaminen ja maksaminen käy helpommin. Formica ei voi kerätä henkilökohtaisia tietoja silloin, kun suoritatte maksunne jonkin tällaisen käsittelijän kautta. Sen sijaan ulkopuolinen maksujen käsittelijä kerää, tallentaa ja käsittelee kyseiset tiedot. Pyrimme varmistamaan kohtuullisin toimenpitein, että kaikki ulkopuoliset maksujen käsittelijät suojelevat teitä koskevia henkilökohtaisia tietoja tämän Yksityisyyspolitiikan mukaisesti. Me ilmoitamme nettisivuillamme, kun käytätte ulkopuolisen maksujen käsittelijän palveluja.

Voimme pyytää teiltä henkilöllisyytenne tunnistamistietoja muissakin yhteyksissä, esim. kun olette yhteydessä meihin tai pyydätte meitä ottamaan yhteyttä teihin.

Lisäksi voimme automaattisesti kerätä nettisivustostamme ja sillä kävijöistä yleistä tilastotietoa kuten IP-osoitteet, verkkoselaimet, katsotut sivut, kävijämäärät, ostetut tavarat ja palvelut yms. Tietoihin ei tällöin kuitenkaan liitetä nimeänne, sähköposti- tai kotiosoitettanne eikä puhelinnumeroanne. Käytämme tätä tietoaineistoa kokonaisuutena määrittääksemme, kuinka paljon asiakkaamme käyttävät nettisivustoamme (tai sen osia), niin että voimme kehittää sivustoa. Voimme toimittaa näitä tilastotietoja ulkopuolisille, mutta siinä yhteydessä emme anna henkilöllisyytenne paljastavia tietoja ilman teidän lupaanne.

Osana palveluamme me voimme käyttää “evästeitä” tallentaaksemme – ja joskus myös jäljittääksemme – teitä  koskevia tietoja. Eväste on pieni tietomäärä, jonka sivustomme palvelin lähettää selaimellenne ja joka tallentuu tietokoneenne kiintolevylle. Yleensä me käytämme evästeitä muistuttamaan itseämme siitä, kuka te olette, ja helpottamaan pääsyä tilitietoihinne, niin ettei niitä tarvitse syöttää uudelleen; kerätäksemme tilastotietoa kirjautuneiden ja kirjautumattomien käyttäjien sivustonkäytön määrästä, tutkiaksemme sivustolla käyntien luonnetta, sekä avuksi käyttäjien osoittamaan kiinnostukseen perustuvan mainonnan kohdistamisessa; auttaaksemme vähittäismyyjiämme jäljittämään käyntejä ja käsittelemään tilauksia; sekä seurataksemme kehitystä ja osallistumista myynninedistämistoimintaan. Joissakin tapauksissa vähittäismyyjät ja mainostajat, joiden nimet aika ajoin ilmaantuvat sivuillemme, voivat käyttää omia evästeitään. Verkkoselaimen asetuksista ja valinnoista riippuu, hyväksyttekö evästeet ja millä tavalla. Voitte muuttaa tietokoneenne asetuksia haluamallanne tavalla. Perehtymällä oman selaimenne käyttöohjeisiin saatte lisätietoa näistä ominaisuuksista. Valintojanne muuttamalla voitte hyväksyä kaikki evästeet, saada tiedon evästeiden tallentumisesta tai hylätä kaikki evästeet. Valittuanne hylkäysvaihtoehdon voitte joutua syöttämään omat tietonne useammin, ja tietyt sivustomme ominaisuudet eivät ehkä silloin ole käytettävissä.

Kuinka käytämme ja luovutamme tietoja

Me emme ilman teidän lupaanne myy emmekä vuokraa henkilöllisyytenne tunnistavia tietoja, jotka on kerätty teidän käydessänne nettisivuillamme. Voimme kuitenkin siirtää teidän tietojanne, mikäli siirrämme omistusoikeuden Formican koko varastoon, omaisuuteen tai liiketoimintaan tai sen merkittävään osaan jollekin ulkopuoliselle.

Jos tilaatte tuotteita tai palveluja, hyödynnämme kyseisiä tietoja tilauksenne toimittamiseen. Jos tuotteet tai palvelut tilataan vähittäismyyjältämme, voimme toimittaa teitä koskevat tiedot tälle vähittäismyyjälle kaupan tekoa varten.

Käytämme kolmansia osapuolia tärkeisiin toimintamme osasuorituksiin, ja siten me toimitamme muitakin kuin vain julkisia henkilökohtaisia tietojanne, kuten nimenne, osoitteenne ja tilitietonne, näille kolmansille osapuolille, esim. huoltajille, rahoitusfirmoille ja markkinointiyrityksille, auttaaksemme niitä suorittamaan tehtävänsä. Tällaisissa tapauksissa ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin suojataksemme teitä koskevat tiedot. Näillä kolmansilla osapuolilla voi olla oma yksityisyyspolitiikkansa, mutta niiden ei sallita käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Me voimme myös luovuttaa teistä keräämiämme tietoja kolmansille osapuolille, kuten vähittäisliikkeille, luottokorttien antajille ja käsittelijöille, pankeille ja muille rahoituslaitoksille ja valtiollisille elimille.

Normaalin liiketoiminnan puitteissa Formica voi luovuttaa teitä koskevia tietoja Formica Groupin sisällä tarpeen mukaan hoitaessaan tileihinne tai meille antamiinne tilauksiin liittyviä palveluja sekä yllä mainittuihin muihin tarkoituksiin.

Voimme käyttää henkilöllisyytenne tunnistavia tietoja markkinointi- ja myynninedistämistoiminnan kehittämiseen, nettisivustomme käytön tilastolliseen analysointiin, sisältö- ja tuotetarjoustemme parantamiseen sekä sivustomme sisällön, sommittelun ja nettisivustomme tarjoamien palvelujen muokkaukseen.

Voimme käyttää tietojanne toimittaaksemme informaatiota, joka – joissakin tapauksissa – valitaan omien intressienne perusteella. Voimme myös pyytää teitä antamaan vapaaehtoisesti henkilökohtaisia tai toimialaanne liittyviä intressejä, kokemuksianne tai pyyntöjänne koskevia lisätietoja, niin että voimme muokata palveluamme niiden mukaan.

Käytämme sähköposti- ja postiosoitettanne ja puhelinnumeroanne välittääksemme teille hallinnollisia ilmoituksia, uusia tuotetarjouksia ja tuotteitamme ja palvelujamme koskevia tiedonantoja. Jos ette halua saada tällaisia tiedonantoja, ottakaa yhteys meihin edellä tässä Yksityisyyspolitiikka-asiakirjassa mainitulla tavalla. Voimme käyttää tai luovuttaa tietoja myös ratkaistaksemme erimielisyyksiä, selvittääksemme ongelmia tai pannaksemme täytäntöön sivuston käyttöehdot tai kauppasopimukset. Joskus voimme samassa tarkoituksessa tarkistaa useamman käyttäjän statuksen tai toimintatavan. Voimme luovuttaa tai hankkia tietoja aina, kun hyvässä uskossa katsomme lain sitä vaativan, tai jos muuten pidämme sitä tarpeellisena palvelun jatkamiseksi ja tuotteidemme ja palvelujemme parantamiseksi.

Voimme käyttää IP-osoitettanne avuksi palvelimeemme ilmaantuvien vikojen selvittämisessä, nettisivustomme hallinnassa ja parantaaksemme sivustoa saamiemme käyttötapatietojen perusteella.

Turvallisuus

Käytämme kohtuullisia ja ajantasaisia turvamenetelmiä, joilla estämme asiattoman pääsyn tietoihin, varmistamme tietojen paikkansapitävyyden ja takaamme tietojen asianmukaisen käytön.

Jos luotte itsellenne tilin tässä nettisivustossa, teidän tilitietonne ja profiilinne suojataan salasanalla. On suositeltavaa, että ette paljasta salasanaa kenellekään. Henkilöstömme ei koskaan pyydä salasanaanne meidän taholtamme tulevan puhelun tai sähköpostiviestin yhteydessä.  Muistakaa kirjautua ulos tilistänne ja sulkea selainruutunne, kun poistutte sivustosta. Siten varmistatte, että muut eivät pääse käsiksi henkilökohtaisiin tietoihinne tai kirjeenvaihtoonne, jos jaatte tietokoneen jonkun muun kanssa tai jos käytätte julkista tietokonetta, jota muutkin ihmiset voivat käyttää.

Aina kun vapaaehtoisesti paljastatte henkilökohtaisia tietoja netissä – esim. netti-ilmoitustauluilla, sähköposteissa tai chat-sivuilla – muut ihmiset voivat saada nämä tiedot haltuunsa. Minkään internetissä tai langattomassa verkossa tapahtuvan tiedonsiirron ei voida taata olevan täysin turvallista. Vaikka yritämmekin suojata teidän henkilökohtaiset tietonne, emme siis pysty varmistamaan tai takaamaan minkään meille lähettämiemme tietojen turvallisuutta, joten te lähetätte ne omalla vastuullanne.

Kuinka voitte päivittää, oikaista tai poistaa omat tietonne

Teillä on mahdollisuus katsoa tietoja, joita me keräämme netistä ja ylläpidämme tavanomaisin päivitysmenetelmin. Jos haluatte päivittää, oikaista tai poistaa näitä tietoja, saatte yhteyden meihin osoitteella website.eu@formica.com.

Tilinne voidaan lakkauttaa tai poistaa käytöstä, mutta siitä voi seurata, että ette voi käyttää tai saada tiettyjä palveluja.

Lapset

Nettisivustoamme ei ole tarkoitettu lasten käyttöön, mutta meidän ei ole mahdollista tarkistaa sivustollamme käyvien henkilöiden ikää, ja sen vuoksi me noudatamme samaa Yksityisyyspolitiikkaa kaikenikäisten henkilöiden kohdalla. Jos lapsi on antanut ilman vanhempien tai holhoojan suostumusta sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilöllisyyden voi tunnistaa, hänen vanhempansa tai holhoojansa tulee ottaa yhteys meihin, niin että voimme poistaa ko. tiedot.

Ulkopuolisten käytännöt

Mainostajalla, maksujen käsittelijällä tai myynninedistämispalvelulla, johon mahdollisesti otatte yhteyden meidän sivustomme kautta, voi olla oma yksityisyyspolitiikkansa, joka poikkeaa meidän Yksityisyyspolitiikastamme. Kehotamme teitä perehtymään ko. politiikkaan ennen kuin vastaatte mihinkään tarjoukseen tai olette yleensäkään tekemisissä ko. yrityksen kanssa.

Henkilöllisyyden paljastavien tietojen lähettäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Koska Formica on monikansallinen konserni, on tilanteita joissa henkilökohtaisia tietojanne saatetaan siirtää tai luovuttaa ETA:n ulkopuolelle. Henkilökohtaisia tietojanne saatetaan siirtää tai jakaa ETA:n ulkopuolelle moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, yllä ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Kun Formica lähettää henkilökohtaisia tietojanne ETA:n ulkopuolelle, Formica pyrkii varmistamaan kaikin kohtuullisin toimenpitein, että kyseisten tietojen siirto tapahtuu turvallisesti ja että riittävin turvatoimin varmistetaan, että tietoja käsitellään turvallisesti silloin, kun niitä säilytetään ETA:n ulkopuolella.