Trend Drivers – Trendien kehittäjät

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Trend Drivers – Trendien kehittäjät

Ennen kuin paneudumme kuhunkin aiheeseen erikseen, katsomme suurempaa kuvaa ja tutustumme toistuviin aiheisiin, jotka vaikuttavat näihin teemoihin ja koko suunnitteluun.

Our trend drivers:


1. Rauhallinen eteneminen

Kohdatessamme digitaalisessa maailmassa vallitsevan hallitsemattoman kulutuksen inspiroidumme saavuttaessamme tietoisen tasapainon. Arvioimme suhteitamme ihmisiin ja teknologiaan kytkeytymällä tähän hetkeen, irtautumalla aktiivisesti virtuaalisesti maailmasta. Olemalla vuorovaikutuksessa inhimillisemmällä tasolla voimme siirtyä pois tietokonenäytöstä toiseen perustuvasta kontaktista ja saamme mahdollisuuden elää siinä hetkessä.  

Näemme myös, miten julkiset tilat lisäävät digitaalisia barrikadejaan, jotka varmistavat, että ihmiset kohtaavat vähemmän häiriötekijöitä sosiaalisissa tilanteissa.

2. Terveys ja hyvinvointi

Henkilökohtainen vastuu ympäristöstämme, terveydestämme ja ihmissuhteistamme ei ole koskaan ollut tärkeämpää, ja ne ovat jatkossakin merkittäviä innovaatioita tukevia tekijöitä. 

Olemme saaneet todistaa päälle puettavan teknologian, erityisesti terveyttä seuraavien laitteiden suosion kasvun. Nämä laitteet antavat meille mahdollisuuden saada syvällistä tietoa ympäristöstämme ja sen vaikutuksesta terveyteemme, samalla kannustaen tietoisempaan olemassaoloon. Tuloksena on, että huomaamme, miten integroidut terveyshyödyt lisääntyvässä määrin hivuttautuvat tuotesuunnitteluun – tavoitteena tarttua ongelmiin, esimerkiksi allergioihin ja mielen tasapainottamiseen.

Suurempi tietoisuus omasta terveydestämme siirtyy myös huoleen ympäristöstä ja vähenevistä luonnonvaroista. Erityisesti nähtävissä on ruoankulutukseen liittyvä asenne, joka lopettaisi ruoan pois heittämisen.

Tämän ja ilmastonmuutoksen yhteydessä huomaamme, että suunnittelijat siirtyvät pois pelkästä kierrätyksestä tai luonnonmateriaalien käytöstä. Nyt astumme uuteen vaiheeseen, jossa ihminen toimii yhteistyössä luonnon kanssa kehittääkseen uuden, älykkäiden orgaanisten tuotteiden lajin.

 

3. Työtaidon arvostus

Pyrittäessä estämään mieletöntä kulutusta korostetaan enemmän prosessia ja aikaa, joka käytetään kauniin tuotteen valmistukseen. Tarinoiden kertominen lisää arvoa. Painopiste siirtyy laatuun ja siihen, että luodaan vahvempia, emotionaalisia yhteyksiä meitä ympäröiviin esineisiin.

Tämä viimeinen trendin kehittymiseen vaikuttava tekijä kertoo, miten tärkeää varmuuden ja inspiraation saamiselle on katsoa menneisyyteen. Huomioimalla eri taidelajien vaikutuksen muotoiluun harkitsemme käytäntöjä ja teorioita, jotka ovat kestäneet ajan testauksen.

Valtavan vaikutusvaltaiset messutapahtumat, kuten Frieze tai Art Basel/Miami, ovat kehittyneet ajan kuluessa taide- ja muotoilunäyttelyiksi, jolloin näiden kahden käsitteen välinen ero on hämärtynyt.

Jakso 1 – Trend Drivers – Trendien kehittäjät

Kuva 1. Embracing Touch. Marija Puipaite. Photo: Lisa Klappe

Kuva 2. © Global Color Research™. All rights reserved

Kuva 3. Fabrica. Photo: Marco Zanin/ Fabrica Daikin Italy.