TUOTEMERKKEJÄ KOSKEVAT STANDARDIT JA SUUNTAVIIVAT
Hero image

Tuotemerkkejä koskevat standardit ja suuntaviivat

Tuotemerkit viestivät sekä visuaalisesti että verbaalisesti.

Globaalisena konsernina Formica Group on laatinut tuotemerkkistandardit, jotka kuvastavat rooliamme pinnoitealan suunnittelujohtajana maailmanlaajuisesti.

Tuotelogoista ja väripaleteista copyright-oikeuksiin ja tuotemerkkeihin nämä standardit asettavat visuaaliset suuntaviivat, jotka auttavat rakentamaan ja vahvistamaan Formica®-tuotemerkin näkyvyyttä.

Tuotemerkkistandardimme on suunniteltu selkeyttämään ja yhtenäistämään visuaalista identiteettiämme. Ja tämä puolestaan johtaa suurempaan tuotemerkkitietoisuuteen ja korostaa johtoasemaamme markkinoilla.

Lataa tuotemerkkistandardimme