Formica Group | REACH

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

REACH

Formica Group on saanut REACH ready -jäsenyyden ja tuotteemme ovat REACH-asetuksen mukaisia.

Mitä REACH tarkoittaa?

Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on astunut voimaan, ja on tärkeää, että kaikki kemikaalivalmistajat, -maahantuojat ja -jatkokäyttäjät ovat valmistautuneet tähän ja täysin tietoisia asetuksen vaikutuksista. REACH-asetusta valvoo Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja asetuksessa määritellään puitteet, joiden mukaisesti Euroopan kemikaalimarkkinoita kontrolloidaan tarkkailemalla:

 • Tuotettujen aineiden määriä.
 • Mitä aineita tuotetaan.
 • Mitä aineita käytetään.

Mikä on REACH in päätavoite?

 • Valvoa, miten kemikaalien tuotanto ja käyttö vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön Euroopan unionin alueella. REACH voi kehottaa vähentämään tietyn kemikaalin kokonaistuotantoa tai poistamaan se kokonaan tuotannosta.
 • Kannustaa muutoksia ja innovaatioita kemikaalikehityksessä, niin että kemikaaleja sisältävät tuotteet ovat ympäristö- ja käyttäjäystävällisempiä.
 • Eläinkokeiden minimointi.

Yhtiön Toimintaperiaatteet

Formica Group ja REACH-asetuksen määrittämät roolit ja velvoitteet

Roolit

Lainsäädännössä roolimme ovat luokiteltu seuraavasti:

 • Kemikaalien jatkokäyttäjä.
 • Kemikaalien loppukäyttäjä.
 • Tavarantuottaja.

Velvoitteet

1. Kommunikointi aineiden toimittajien kanssa

 • Toimia yhteistyössä aineiden toimittajien kanssa, jolla varmistetaan, että ostetut kemikaalit ovat rekisteröityjä ja tarkastettuja, ja että niillä on käyttölupa.
 • Laatia tietokanta hyväksytyistä toimittajista.
 • Pyytää kemikaaliostojen mukaan käyttöturvallisuustiedotteet.

2. Turvallisen toimitusketjun arviointi

 • Hyväksyttyjä toimittajia koskevan tietokannan määräaikainen tarkistus.
 • Kemikaalien hankkiminen REACH-mukaisilta toimittajilta.
 • Kommunikointi kaikkien toimitusketjuun kuuluvien kanssa.

3. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen tietojen tarkistukset

 • Saapuva tieto -toimittajien käyttöturvallisuustiedotteiden kerääminen ja tarkistaminen säännöllisin väliajoin.
 • Lähtevä tieto - varmistus, että toimitamme asiakkaillemme ajan tasalla olevaa ja täsmällistä teknistä ja käyttöturvallisuustietoa.

4. Korkeapainelaminaatit luokitellaan valmiiksi tavaraksi.

 • Vahvistus, että valmiit tavarat eivät sisällä sellaisia aineita, jotka on ilmoitettu ECHA-kandidaattiluetteloon (aineet, jotka määritellään erittäin vaarallisiksi ja jotka on määrätty poistettavaksi tai rajoituksenalaisiksi).

5. Kandidaattiluettelon tarkkailu tulevien vaikutusten varalta

 • Kandidaattiluettelon tarkkailu sellaisten julkaistujen kemikaalien osalta, joiden mahdollista poistamista tai niitä koskevaa rajoitustarvetta arvioidaan.
 • Asiakkaiden tiedottaminen, jos tuotteen koostumus muuttuu tai se sisältää rajoituksenalaisia kemikaaleja.