Hiilivähennys

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Hiilivähennys

Formica Group on asettanut tavoitteet hiilipäästöjen vähentämiseksi, ja tämä koskee kaikkia toimintoja, ajoneuvoja ja tuotantolaitoksia, jotka voivat lisätä kasvihuonekaasujen muodostumista.

Mitä Hiilipäästöt Ovat?

Organisaatiot käyttävät fossiilisia polttoaineita energian tuotantoon. Tässä prosessissa kehittyvä hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Vaikka tiedämme, että kasvit ja puut imevät itseensä hiilidioksidia osana hiilen luonnollista kiertokulkua, teollisuus yleensä tuottaa sitä enemmän kuin mitä kasvit pystyvät sitomaan.

Hiilidioksidin vaikutus ilmakehässä aiheuttaa lämpötilan kohoamisen planeetallamme. Prosesseja parantamalla ja energiatehokkuudella Formica Group® tekee työtä vähentääkseen omia hiilipäästöjään ja "maapallon lämpenemistä".

Formica® Tuotteet, Päästöt Ja Energia

Formica Group ymmärtää, että on taloudellisesti ja ekologisesti välttämätöntä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista – ja yritysvastuuseemme kuulu myös ottaa selville energianlähteet, joiden hiilidioksidivaikutukset ovat minimaaliset ja jotka voivat merkittävässä määrin korvata fossiiliset polttoaineet.

Tuotteiden yksityiskohtaisen ja monipuolisen elinkaariarvioinnin avulla Formica Group® on saanut täydellisen käsityksen energiamäärästä, joka vaaditaan tuotteidemme kaikkien komponenttien valmistukseen. Näiden tietojen avulla voimme asettaa tavoitteet energiankulutuksen pienentämiseksi ja sitä kautta hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Toimitusketjussa mukana olevat liikekumppanimme ovat myös jakaneet kanssamme energiankulutusta koskevat tiedot.

Formica Group Saavutti Carbon Reduction Label -Sertifikaatin

Formica Group on maailman ensimmäinen laminaattivalmistaja, jolle Carbon Trust -säätiö myönsi Carbon Reduction Label -sertifikaatin.

  • Pinta-alaksi muutettuna noin 100 miljoonaa neliömetriä Formica-tuotteita on nyt saanut hiilipäästöjen vähentämisestä myönnetyn sertifikaatin, ja tämä on yhtä suuri alue kuin 13 703 x tavallisen jalkapallokentän pinta-ala.
  • Carbon Reduction Label -sertifikaatin saaneet tuotteet edustavat 90 prosenttia Formica Groupin kaikista tuotteista maailmanlaajuisesti.

Formica Group mittasi korkeapainelaminaatista (HPL) ja jatkuvapuristeisesta laminaatista (CPL) valmistettujen tuotteidensa sekä laminaattityötasojensa (Bonded Worktops) hiilijalanjäljen. Tuloksena näillä tuotteilla on nyt Carbon Trust -säätiön Carbon Reduction Label -sertifikaatti.

Carbon Reduction Skolkovo

Carbon Reduction Label -sertifikaatti auttaa kuluttajia tunnistamaan ja valitsemaan tuotteita, jotka toimivat ympäristövaikutuksia vähentävästi. Tuotteiden saamasta sertifioinnista on myös merkittävää hyötyä arkkitehdeille ja tuote-erittelyn laatijoille, jotka tarvitsevat enenevässä määrin näkyviä todisteita rakennetun ympäristön ympäristöuskottavuudesta.

Carbon Reduction Label -sertifiointi merkitsee sitä, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt tuotteen elinkaaren jokaisesta vaiheesta ovat määriteltyjä, raaka-aineista tuotannon, kuljetuksen, rakentamisen ja käytön kautta loppusijoitukseen. Carbon Trust -säätiön Carbon Reduction Label -sertifioinnin näkyminen tuotteissamme tarkoittaa, että Formica Group on sitoutunut mittaamaan ja vähentämään tuotteidensa hiilijalanjäljen kokoa kahden vuoden ajan.

Kyseisen sertifioinnin saamiseksi Formica Group on teettänyt määrityksen jokaisen tuotteensa hiilijalanjäljestä PAS2050 standardin mukaisesti, mihin kuuluu vuoden 2008 ohjeistuksen mukainen tavaroiden ja palvelujen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrittely sekä Footprint Expert GuideTM –oppaan ja Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reductions Claims -toimintaohjeiden noudattaminen.

“Onnittelemme Formica Group -konsernia tuotteiden saamasta sertifioinnista. Carbon Reduction Label -sertifiointi antaa Formica Groupille mahdollisuuden tiedottaa yksinkertaisesti ja avoimesti niistä vakavista ja uskottavista toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt hiilipäästöjen pienentämiseksi.”

Näiden tuotteiden sertifioinnilla on positiivinen vaikutus Formica Groupin maineeseen ja koko liiketoimintaan. Olemme tyytyväisiä voidessamme työskennellä Formica Groupin kanssa sen toimiessa tuotteidensa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Darran Messem, Carbon Trust -säätiön sertifioinnin toimitusjohtaja

Formica Group liittyy osaksi joukkoa, joka koostuu suosittuja merkkituotteita valmistavista yhtiöistä, jotka ovat tiennäyttäjiä tässä aloitteessa ja joiden tuotteilla on Carbon Reduction Label -sertifiointi. Näitä yrityksiä ovat mm. Coca-Cola, Dyson, Morphy Richards ja New Zealand Wine Company.

"Formica Group suoritti avaintuotteidensa elinkaariarvioinnin ja niiden ympäristövaikutuksia koskevan arvioinnin jokaisella tehtaallamme, joita on yhteensä kymmenen. Tästä olemme saaneet vertailukohteen prosesseillemme, ja olemme voineet asettaa tavoitteet tulevaisuutta varten."

Jatkuvia parannuksia vaativan yrityskulttuurin luominen ja toiminta kansainvälisesti tunnustettujen akkreditointien ja sertifiointien saamiseksi ovat tärkeä osa matkallamme kestävän kehitykseen erinomaisuutta kohti. Toiminta yhdessä Carbon Trustin kanssa ja olemalla maailman ensimmäinen laminaattivalmistaja, jonka tuotteissa on hiilipäästöjen vähentämistä osoittava Carbon Reduction Label -sertifiointi, ovat jännittävä osa tätä saavutusta.
Gavin Todd, kehityspäällikkö, Formica Group®

Tämänhetkinen tilanne ja toimenpiteet

Formica Group® on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Käynnistämme jatkuvasti ohjelmia tuotteistamme ja toiminnastamme johtuvien hiilipäästöjen vaikutusten vähentämiseksi kaikissa Formica-tuotantolaitoksissamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Nämä strategiat muodostavat globaalisen ohjelman koko vuotuisen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Formica Group® on myös jäsenenä Carbon Disclosure -projektissa muiden globaalisesti johtavassa asemassa olevien yhtiöiden kanssa vaikuttamassa maailmanlaajuisiin aloitteisiin, joissa jaetaan tietoa ja pyritään ymmärtämään hiilipäästöjen potentiaalisia vaikutuksia ja vähentämään niitä.

Tällä hetkellä käytössämme olevia strategioita ovat muun muassa:
  • Puristimen suljetun kierron kuumennusjärjestelmät, jotka käyttävät säästeliäästi kuumaa vettä.
  • Biomassan käyttö energiantuotannossa.
  • Pitkälle kehitetyt höyrykattiloiden säätöjärjestelmät, jotka maksimoivat energian polttotehokkuuden ja vähentävät energiankulutusta.
  • Huipputehokkaat kompressorit.
  • Huipputehokkaat moottorit.
  • Energiaa säästävät valaistusjärjestelmät.
  • Tehokkaiden kuljetusreittien suunnittelu polttoaineen säästämiseksi.
  • Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämistä koskeva tutkimus.

Formica Group® on laatinut jätteitä koskevat tavoitteet vähentääkseen paperin ja muun kaatopaikalle menevän jätteen määrää (kaatopaikat kehittävät kasvihuonekaasuja). Lisätietoja tuotantoomme liittyvistä toimenpiteistämme voit lukea täältä.