Miljøstyringssystemer

Velkommen til Formica Group

Du kan bekræfte eller redigere disse fundne indstillinger.

Hero image

Miljøstyringssystemer

Formica Group har forpligtet sig til at gøre fremskridt på vejen mod bæredygtighed og de vil opnå dette ved at styre råmaterialer, spild og energi. Alle vores faciliteter har en detaljeret bæredygtighedsplan, der har til formål at fremme vedvarende forbedring med hensyn til at reducere vores indvirkning på miljøet.

Spildstyring

Laminatrester

Formica Group bruger laminatrester til emballagemateriale og reducerer således spild.

Metalaffald

Vi genbruger metalaffald, der produceres af vedligeholdelsesafdelingerne.

Hydraulikolie

Formica Group opsamler hydraulikolie, der bruges på presser og sender den til et lukket-sløjfe filtreringssystem, hvilket muliggør genbrug af olien.

Emballage

Emballagen, som vi bruger til afsendelse af Formica® Laminate, er lavet af genbrugte materialer og dette materiale er også genbrugeligt, genvindeligt og biologisk nedbrydeligt.

Genbrug af papir

Ubrugeligt kraftpapir, papemballage, papirrulleomslag og inderdele bruges allesammen igen.

Energistyring

Lukket-sløjfe, højtryks-varmtvandssystemer

Lukket-sløjfe, højtryks-varmtvandssystemer bruges på vores anlæg for, på en effektiv måde, at bevare varmen til efterfølgende presninger i fremstillingsprocessen.

Belysning

Supereffektive lamper anvendes i alle vores fremstillingsfaciliteter i Europa og auto-sensor belysning bruges i alle vores kontorer for at spare energi.

Regenerative termiske iltningsmiddler

Vi er i færd med at installere regenerative termiske iltningsmidler for at reducere emissioner fra Volatile Organic Compound (VOC) (Flygtige Organiske Forbindelser).

Emissionskontrol

Formica Group kontrollerer partikelemissioner på deres fremstillingsfaciliteter ved hjælp af kontrolapparater, der opererer med 99% effektivitet. Formica Group har desuden udskiftet solventbaseret fenolharpiks med vandbaseret fenolharpiks og dermed opnået en betydelig reduktion af VOC emissioner.