Koncernens forpligtelse

Velkommen til Formica Group

Du kan bekræfte eller redigere disse fundne indstillinger.

Hero image

Koncernens forpligtelse

Som en ansvarsbevidst global borger har Formica Group etableret adskillige miljøstyringsprogrammer, der reflekterer vores overbevisning om, at betydnigsfuld handling skal følge de bedste hensigter og ambitiøse målsætninger.

Vi fortsætter med at udvikle strategier, der gør os i stand til at bevæge os frem mod bæredygtighed, idet vi bestræber os på at:

  • Reducere forbrug af energi i løbet af vores produkters livstid;
  • Reducere CO2-emissioner ved at udvikle fornybare energikilder, ‘spild-til-energi’ teknologier og brændstofeffektive fragtaktiviteter;
  • Samarbejde med leverandører for at øge indholdet af genanvendte og miljøvenlige produkter i vores råmaterialer, idet vi gør brugen af fibre fra bæredygtigt skovbrug obligatorisk.

Formica Group udgør, sammen med Laminex Group, Laminates & Panels divisionen af  Fletcher Building og deler som sådan Fletcher Building koncernens forpligtelse til lederskab inden for bæredygtighed. Den foreliggende information giver et overblik over Formica Group’s aktiviteter, præstationer og mål inden for bæredygtige politikker, programmer og praksisser.

BÆREDYGTIGT LEDERSKAB

Fletcher Building har forpligtet sig til at opretholde vores virksomheders langsigtede bæredygtighed ved at minimere vores indvirkning på det naturlige miljø. Vi anvender en række strategier, der støtter vores bæredygtighedsmål, blandt andet anvendelsen af genbrugsmaterialer, som for eksempel råmaterialer og brændstof,  brugen af fornybar energi, især biomasse, samt introduktionen af nye teknologier for at forbedre energieffektivitet.

Vi støtter bæredygtighed ved at:

  • Sikre, at vores produkter og serviceydelser resulterer i større miljømæssig effektivitet i kundernes bygninger og infrastruktur;
  • Eliminere eller minimere spild fra produkter, serviceydelser og arbejdssteder; og
  • Finde og implementere økonomiske, energibesparende løsninger til vores virksomheder.

Fletcher Building har oprettet en Executive Climate Change and Environmental Sustainability Council, der har til formål at lede og koordinere bestræbelser på at reducere selskabets CO2-fodaftryk og forbedre kommunikationer og effektivitet i disse henseender. Fletcher Building har oprettet en Executive Climate Change and Environmental Sustainability Council, der har til formål at lede og koordinere bestræbelser på at reducere selskabets CO2-fodaftryk og forbedre kommunikationer og effektivitet i disse henseender.

Besøg venligst www.fletcherbuilding.com for yderligere oplysninger om Fletcher Building’s bæredygtighedspræstationer og –mål.

NATIONALE MILJØMÆSSIGE BESTEMMELSER

Formica Group’s samtlige globale anlæg opererer i overensstemmelse med alle relevante lokale og nationale bestemmelser, så vel som de forskellige landsregeringers bestemmelser med hensyn til luft-emissioner og luftkvalitet, støjniveauer, vandudstrømning og bortskaffelse af flydende og tørstofaffald.

RESSOURCER OG GENBRUG

Formica Group anerkender de miljømæssige og økonomiske fordele, der vindes gennem effektiv brug af ressourcer og genbrug. Adskillige Formica Group operationer genbruger spild til råmaterialer eller supplerende energikilder.

For yderligere information om Fletcher Building’s bæredygtighedspræstationer og mål besøg venligst www.fletcherbuilding.com.