Reduktion af CO2
Hero image

Reduktion af CO2

Formica Group har sat deres egne mål med henblik på at reducere emissioner fra alle de operationer, vogne og faciliteter, der bidrager til dannelsen af drivhusgasser.

HVAD ER CO2-EMISSIONER?

Organisationer bruger fossile brændstoffer til at producere energi. CO2, der genereres som en del af denne proces, bliver sluppet ud i  atmosfæren. Vi ved ganske vist, at kuldioxid absorberes af planter og træer i den naturlige CO2 cyklus, men industrien producerer generelt mere CO2 end planterne kan absorbere.

Resultatet af denne CO2 i atmosfæren er, at temperaturerne på vores planet stiger. Formica Group arbejder på at reducere deres bidrag til CO2-emissioner og “global opvarmning" via forbedring af deres processer og energieffektivitet.


FORMICA® PRODUKTER, EMISSIONER OG ENERGI

Formica Group anerkender, at det er en øknonomisk og økologisk nødvendighed at reducere deres afhængighed af fossilt brændstof—og at koncernen også har forpligtelse til  at finde frem til fornybare energikilder, der har minimal CO2-indvirkning og som kan erstatte brugen af fossile brændstoffer.

Fuldførelsen af en omfattende og detaljeret livscyklusanalyse af deres produkter har givet Formica Group fuld forståelse af den indlejrede energi, der kræves til fremstillingen af alle komponenterne i vores produkter. Denne information gør det muligt for os at reducere vores energiforbrug og dermed vores CO2-emissionsværdier. Vores partnere i forsyningskæden har også givet os deres data vedrørende energiforbrug.

FORMICA GROUP ER BLEVET TILDELT CARBON REDUCTION LABEL

Formica Group er den første laminatfabrikant i verden, der er blevet tildelt Carbon Trust’s Carbon Reduction Label.

  • Et overfladeareal på rundt regnet 100 millioner kvadratmeter af Formica® produkter er nu Carbon Trust-mærket; det svarer til et areal, der er 13.703 gange så stort som en gennemsnitlig fodboldbane.
  • De certificerede og Carbon Trust-mærkede produkter udgør 90% af Formica Group’s totale antal produkter over hele verden.

Formica Group målte CO2-fodaftrykket af  High Pressure Laminate (HPL), Continuous Pressure Laminates (CPL), Compact Laminates og Bonded Worktops sortimenterne og disse produkter er nu kvalificerede til at bære Carbon Trust’s Carbon Reduction Label. 

Carbon Reduction-mærket gør det nemt for forbrugerne at identificere og vælge produkter, der kan hjælpe dem med at reducere deres indvirkning på miljøet. Mærkningen af produkterne er også af stor betydning for arkitekter og specifiere, der i stigende grad skal fremkomme med konstatérbare beviser på byggeindustriens miljømæssige akkreditiver.

Carbon Reduction-mærket tilkendegiver, at de totale drivhusgasemissioner fra alle faser af et produkts livscyklus, fra råmaterialer til produktion, transportering, bearbejdelse, brug og afhændelse, er blevet vurderet. Formica Group’s fremvisning af Carbon Trust’s Carbon Reduction-mærke er ensbetydende med, at koncernen har forpligtet sig til at måle og nedbringe deres produkters CO2-fodaftryk i løbet af to år.

For at opnå Carbon Trust-mærket fik Formica Group hvert enkelt produkts CO2-fodaftryk vurderet i overensstemmelse med kravene for drivhusgasemissioner af produkter og services, som fremsat i miljøvurderingsstandard PAS 2050: 2008 Specification, Footprint Expert Guide TM og Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reductions.

“Vi ønsker  Formica Group selskaberne tillykke med certificeringen og mærkningen af deres produkter. Carbon Reduction-mærket gør det nemt for Formica Group, på en åben og tydelig måde, at kommunikere de vigtige og troværdige skridt, som de tager for at reducere CO2-emissioner. Certificeringen af disse produkter vil få en positiv indvirkning på Formica Group’s ry og koncernen som helhed. Det glæder os at arbejde sammen med Formica Group i deres bestræbelser på at nedbringe CO2-fodaftrykket af deres produkter”. Darran Messem, Managing Director of Certification hos Carbon Trust.

Formica Group slutter sig til andre velkendte mærker, som for eksempel Coca-Cola, Dyson, Morphy Richards og New Zealand Wine Company, allesammen selskaber, der er førende inden for dette initiativ og som har opnået Carbon Trust-mærket for deres produkter.

“Formica Group fuldførte en livscyklusvurdering af nøgleprodukter og disses indvirkning på miljøet i alle deres ti produktionsanlæg. Dette har givet os en ydelsesmåling for vores processer og gjort os i stand til at sætte mål for fremtiden. Skabelsen af en virksomhedskultur, der kræver vedvarende forbedring og en indsats, der er i overensstemmelse med internationalt anerkendte akkreditiver  og certificeringer, er ting, der er uløseligt knyttet til vores bestræbelser på at opnå et fortrinligt bæredygtighedsniveau. Vores samarbejde med Carbon Trust og det, at vi er den første laminatproducent i verden, der kan fremvise CRL-mærket, udgør en spændende del af denne proces” Gavin Todd, Development Manager, Formica Group.

 
NUVÆRENDE STATUS & AKTUELLE AKTIVITETER

Hos Formica Group har vi forpligtet os til at reducere vores CO2-emissioner. Vi aktiverer hele tiden programmer for at reducere CO2-fodaftrykket fra vores produkter og aktiviteter i alle Formica’s faciliteter i Nordamerika, Europa og Asien. Disse strategier udgør et globalt program, der har til formål at reducere vores totale årlige CO2-fodaftryk.

Formica Group er også medlem af Carbon Disclosure projektet. Sammen med andre førende globale virksomheder, der også er medlemmer, støtter vi globale initiativer, der går ud på at offentliggøre, forstå og reducere de potentielle indvirkninger af CO2-emissioner.

Eksempler på aktuelle strategier, som vi bruger:

  • Lukket-sløjfe højtryks-varmtvandssystemer bevarer varmt vand.
  • Biomasse bruges til at generere energi.
  • Avancerede kontrolsystemer for fyrkedlerne maksimerer energiforbrænding og reducerer energiforbrug.
  • Højeffektive kompressorer.
  • Højeffektive motorer.
  • Energibesparende belysningssystemer.
  • Udvikling af effektive fragtruter for at maksimere brændstofbesparelse.
  • Undersøgelser for at finde yderligere fornybare kilder.

Formica Group har udviklet affaldsmål for at reducere mængden af papir og andet affald, der sendes til landfyld (landfyld genererer drivhusgasser). Få mere at vide om vores produktionsbestræbelser her.