Formica Group | Koncernens forpligtelse

Velkommen til Formica Group

Du kan bekræfte eller redigere disse fundne indstillinger.

Virksomhedens  forpligtelse

Som global leder inden for design, fremstilling og distribution af innovative overfladeløsninger har vi forpligtet os til at beskytte miljøet.

Læs Mere

Som en ansvarsbevidst global borger har Formica Group etableret adskillige miljøstyringsprogrammer der afspejler vores overbevisning om, at betydningsfuld handling skal følge de bedste hensigter og ambitiøse målsætninger.


Vi fortsætter med at udvikle strategier der gør os i stand til, at bevæge os frem mod bæredygtighed, idet vi bestræber os på at:
  • Reducere forbrug af energi i løbet af vores produkters livstid;
  • Reducere CO2-emissioner ved at udvikle vedvarende energikilder, teknologier der omdanner affald til energi og brændstofeffektive fragtaktiviteter;
  • Samarbejde med leverandører for at øge indholdet af genanvendte og miljøvenlige produkter i vores råmaterialer, idet vi gør brugen af fibre fra bæredygtigt skovbrug obligatorisk.
Sammen med Laminex Group udgør Formica Group, Laminates & Panels afdelingen af Fletcher Building og deler af denne grund Fletcher Building virksomhedens forpligtelse til lederskab inden for bæredygtighed. Den foreliggende information giver et overblik over Formica Group's aktiviteter, præstationer og mål inden for bæredygtige politikker, programmer og praksisser.

Bæredygtigt Lederskab

Fletcher Building har forpligtet sig til at opretholde vores virksomheders langsigtede bæredygtighed ved, at minimere vores indvirkning på det naturlige miljø. Vi anvender en række strategier, der støtter vores bæredygtighedsmål, blandt andet anvendelsen af genbrugsmaterialer, som for eksempel råmaterialer og brændstof, brugen af vedvarende energi især biomasse, samt introduktionen af nye teknologier for at forbedre energieffektivitet.

Vi støtter bæredygtighed ved at:
  • Sikre at vores produkter og serviceydelser resulterer i større miljømæssig effektivitet i kundernes bygninger og infrastruktur;
  • Eliminere eller minimere spild fra produkter, serviceydelser og arbejdssteder; og
  • Finde og implementere økonomiske, energibesparende løsninger til vores virksomheder.

Fletcher Building har oprettet et råd for Ledende Klimaændringer og Miljømæssig Bæredygtighed , der har til formål at lede og koordinere bestræbelser på, at reducere selskabets CO2-fodaftryk og forbedre kommunikationer og effektivitet i disse henseender. 

Besøg venligst www.fletcherbuilding.com for yderligere oplysninger om Fletcher Building's bæredygtighedspræstationer og -mål.

Nationale Miljømæssige Bestemmelser

Formica Group's samtlige globale anlæg opererer i overensstemmelse med alle relevante lokale og nationale bestemmelser, såvel som de forskellige landsregerne bestemmelser med hensyn til luft-emissioner, luftkvalitet, støjniveauer, vandudstrømning og bortskaffelse af flydende og tørstofaffald.

Grønne Principper i Praksis

Forrige Næste

Ressourcer Og Genbrug

Sustainability Corporate Commitment

Formica Group anerkender de miljømæssige og økonomiske fordele, der opnås gennem effektiv brug af ressourcer og genbrug. Adskillige Formica Group operationer omdanner affald til råmaterialer eller supplerende energikilder.

For yderligere information om Fletcher Building's bæredygtighedspræstationer og mål besøg venligst www.fletcherbuilding.com.