Reduktion af CO2

Velkommen til Formica Group

Du kan bekræfte eller redigere disse fundne indstillinger.

Reduktion af CO2

Formica Group har sat deres egne mål med henblik på at reducere emissioner fra alle de operationer, køretøjer og faciliteter, der bidrager til dannelsen af drivhusgasser.

Hvad er CO2-Emissioner?

Organisationer bruger fossile brændstoffer til at producere energi. CO2, der genereres som en del af denne proces, bliver sluppet ud i atmosfæren. Vi ved ganske vist, at carbondioxd absorberes af planter og træer i den naturlige CO2 cyklus, men industrien producerer generelt mere CO2 end planterne kan absorbere.

Resultatet af denne CO2 i atmosfæren er, at temperaturerne på vores planet stiger. Formica Group arbejder på, at reducere deres bidrag til CO2-emissioner og "global opvarmning", via forbedring af deres processer og energieffektivitet.

Formica Produkter, Emissioner og Energi

Formica Group anerkender, at det er en økonomisk og økologisk nødvendighed at reducere deres afhængighed af fossilt brændstof, og at virksomheden også har forpligtelse til at finde frem til vedarende energikilder, der har minimal CO2-indvirkning og som kan erstatte brugen af fossile brændstoffer.


Fuldførelsen af en omfattende og detaljeret livscyklusanalyse af deres produkter har givet Formica Group fuld forståelse af den indlejrede energi, der kræves til fremstillingen af alle komponenterne i vores produkter. Denne information gør det muligt for os, at reducere vores energiforbrug og dermed vores CO2-emissionsværdier. Vores partnere i forsyningskæden har også givet os deres data vedrørende energiforbrug.

Formica Group er blevet tildelt Carbon Reduction Label

Formica Group er den første laminatfabrikant i verden, der er blevet tildelt Carbon Trust's Carbon Reduction Label.
  • Et overfladeareal på rundt regnet 100 millioner kvadratmeter af Formica produkter er nu Carbon Trust-mærket, det svarer til et areal der er 13.703 gange så stort som en gennemsnitlig fodboldbane.
  • De certificerede og Carbon Trust-mærkede produkter udgør 90% af Formica Groups totale antal produkter over hele verden.
Formica Group målte CO2-fodaftrykket af High Pressure Laminate (HPL), Continuous Pressure Laminates (CPL), Compact Laminates og Bonded Worktops sortimenterne og disse produkter er nu kvalificerede til at bære Carbon Trust's Carbon Reduction Label. 

Carbon Reduction Skolkovo

Carbon Reduction-mærket gør det nemt for forbrugerne, at identificere og vælge produkter der kan hjælpe dem med, at reducere deres indvirkning på miljøet. Mærkningen af produkterne er også af stor betydning for arkitekter og specifiere, der i stigende grad skal fremkomme med påviselige beviser på byggeindustriens miljømæssige akkreditiver.

Carbon Reduction-mærket tilkendegiver, at de totale drivhusgasemissioner fra alle faser af et produkts livscyklus, fra råmaterialer til produktion, transportering, bearbejdelse, brug og afhændelse, er blevet vurderet. Formica Group's fremvisning af Carbon Trust's Carbon Reduction-mærke er ensbetydende med at virksomheden har forpligtet sig til, at måle og nedbringe deres produkters CO2-fodaftryk i løbet af to år.

For at opnå Carbon Trust-mærket fik Formica Group hvert enkelt produkts CO2-fodaftryk vurderet i overensstemmelse med kravene for drivhusgasemissioner af produkter og services, som fremsat i miljøvurderingsstandard PAS 2050: 2008 Specification, Footprint Expert Guide TM og Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reductions.

"Vi ønsker Formica Group selskaberne tillykke med certificeringen og mærkningen af deres produkter. Carbon Reduction-mærket gør det nemt for Formica Group, på en åben og tydelig måde, at kommunikere de vigtige og troværdige skridt, som de tager for at reducere CO2-emissioner."

Certificeringen af disse produkter vil få en positiv indvirkning på Formica Group's ry og virksomheden som helhed. Det glæder os at arbejde sammen med Formica Group i deres bestræbelser på, at nedbringe CO2-fodaftrykket af deres produkter.
Darran Messem, Administrerende direktør for certificering hos Carbon Trust
Formica Group slutter sig til andre velkendte mærker, som for eksempel Coca-Cola, Dyson, Morphy Richards og New Zealand Wine Company, allesammen selskaber der er førende inden for dette initiativ, og som har opnået Carbon Trust-mærket for deres produkter.

"Formica Group fuldførte en livscyklusvurdering af nøgleprodukter og disses indvirkning på miljøet i alle deres ti produktionsanlæg. Dette har givet os en ydelsesmåling for vores processer, og gjort os i stand til at sætte mål for fremtiden."
Skabelsen af en virksomhedskultur der kræver vedvarende forbedring, og en indsats der er i overensstemmelse med internationalt anerkendte akkreditiver og certificeringer, er ting der er uløseligt knyttet til vores bestræbelser på, at opnå et fortrinligt bæredygtighedsniveau. Vores samarbejde med Carbon Trust og det, at vi er den første laminatproducent i verden, der kan fremvise CRL-mærket, udgør en spændende del af denne proces.
Gavin Todd, Udviklingschef, Formica Group

Nuværende Status & Aktuelle Aktiviteter

Hos Formica Group har vi forpligtet os til, at reducere vores CO2-emissioner. Vi skaber hele tiden nye programmer for, at reducere CO2-fodaftrykket fra vores produkter og aktiviteter i alle Formica's faciliteter i Nordamerika, Europa og Asien. Disse strategier udgør et globalt program, der har til formål at reducere vores totale årlige CO2-fodaftryk.

Formica Group er også medlem af Carbon Disclosure projektet. Sammen med andre førende globale virksomheder der også er medlemmer, støtter vi globale initiativer der går ud på, at offentliggøre, forstå og reducere de potentielle indvirkninger af CO2-emissioner.

Eksempler på aktuelle strategier, som vi bruger:
  • Lukket-sløjfe højtryks-varmtvandssystemer bevarer varmt vand.
  • Biomasse bruges til at generere energi.
  • Avancerede kontrolsystemer til fyrkedlerne maksimerer energiforbrændingen og reducerer energiforbruget.
  • Højeffektive kompressorer.
  • Højeffektive motorer.
  • Energibesparende belysningssystemer.
  • Udvikling af effektive fragtruter for at maksimere brændstofbesparelsen.
  • Undersøgelser for at finde yderligere vedvarende kilder.
Formica Group har udviklet affaldsmål for at reducere mængden af papir og andet affald, der sendes til deponeringsanlæg ( deponeringsanlæg genererer drivhusgasser). Få mere at vide om vores produktionsbestræbelser her.